Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła – 10.11.2019

1. Przeżywamy miesiąc listopad, poświęcony pamięci zmarłych. W tygodniu od poniedziałku do soboty zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe. Modlitwa za zmarłych (zaduszki) w naszej Parafii o godzinie 16.30. Msze Święte o godzinie 16.00 i bezpośrednio po wypominkach, około godziny 17.00 .

2. W dniu jutrzejszym (11 Listopada) przeżywać będziemy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy modlitwą, pracą i walką zbrojną wywalczyli wolną Ojczyznę. W czasie Mszy Świętych niedzielnych, na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy odmawiali specjalną modlitwę za Ojczyznę .

Uroczystości Powiatowo – Gminne odbędą się w Rymanowie, na które serdecznie zaprasza Starosta Krośnieński i Burmistrz Gminy Rymanów.

Program Uroczystości :

10.30 – zbiórka pocztów sztandarowych przed budynkiem Domu Sokoła w Rymanowie

11.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny

12.00 – odśpiewanie Hymnu Narodowego, uroczysta odprawa warty, złożenie kwiatów

12.30 – program artystyczny w Domu Sokoła w Rymanowie, wystąpienie Burmistrza i Starosty, koncert pieśni patriotycznych itp.

3. Bardzo prosimy o segregację śmieci na cmentarzu. Nie wrzucajmy wszystkiego do kontenera. Wyschnięte czy zmrożone kwiaty składamy na jednym miejscu obok kontenera. Donice z tych kwiatów i przedmioty plastikowe, szkło i znicze zużyte możemy wziąć do domu i w każdą czwartą środę miesiąca włożyć do odpowiedniego worka, który będzie zabrany przez służby porządkowe. W ten sposób oszczędzamy nasze środki finansowe, które zamiast na opłatę śmieciową możemy przeznaczyć na inne cele parafialne. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i poważne podejście do tej sprawy.

4. Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Dom Księży Emerytów w Korczynie Emaus.

5. W czwartek po skończonej Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które uczyniły to w minionym tygodniu. Na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy rodziny, mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery  58, 60, 66, 70  i 72. Dziękujemy .


Ewangelia na XXXII Niedzielę Zwykłą – Rok C

Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Refleksja nad Słowem Bożym

Chrystus mówi dziś o tym, że czekające nas życie wieczne będzie wolne od zobowiązań małżeńskich. Tam istnieje miłość, która wynosi człowieka ponad układy małżeńskie. Ci zatem, którzy wybierają samotność z racji religijnych, już tu, na ziemi, są znakiem. Oni ukazują, że jest możliwe odkrycie sensu życia i szczęścia doczesnego mimo rezygnacji z małżeństwa i rodziny. Równocześnie taka rezygnacja połączona jest z otwarciem serca na potrzeby innych ludzi. Miłość bliźnich – niezależnie od tego, czy chodzi o powołanie kapłana, zakonnicy, nauczyciela, lekarza, naukowca, artysty czy człowieka, który zajmuje się swoimi bliskimi – ma ubogacać innych ludzi.

Zatem ludzie samotni, którzy w sposób dojrzały decydują się na samotność, stają się wychowawcami społeczeństwa, bo przecież z ich dobra korzysta więcej ludzi niż wtedy, gdy miłość jest zamknięta tylko w granicach rodzinnego domu.

Wszystkie trzy powołania – do życia w rodzinie, w którym na pierwszym planie winno się znaleźć wychowanie dzieci do składania świadectwa; do małżeństwa bezdzietnego opartego na wierności, która nie zawsze jest sielanką i do składania świadectwa w samotności – prowadzą do nagrody wiecznej. W zależności od tego, jaką drogę otworzył przed nami Bóg, należy w niej znaleźć siebie, swoje własne powołanie i uczynić wszystko, by nasze serce rosło i ubogacało otoczenie.

Podziękujmy dziś ojcu i matce, którzy tworzą bogactwo rodzinnego domu, w którym wychowano nas do dawania świadectwa. Gdyby nie ta wielka wartość, nie byłoby nas dzisiaj w tej świątyni. Hierarchia wartości wyniesiona z domu przyprowadziła nas dziś do świątyni i ona nas zapewnia, że jesteśmy na dobrej drodze. Poprośmy Pana o błogosławieństwo dla tych wszystkich, których miłość macierzyńska i ojcowska została tylko w bolesnej tęsknocie, aby owa tęsknota była twórcza i by ubogaciła wielu. Poprośmy również o błogosławieństwo dla tych, którzy wybrali samotność, ażeby na tej drodze odkryli sens własnego życia oraz pełnię szczęścia na ziemi i kiedyś w wieczności.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Do wieczności odeszła św.p. Maria Guzik , zamieszkała na ulicy  Zdrojowej. Uroczystości pogrzebowe w dniu 11 Listopada. Różaniec i modlitwy za zmarłą o godz. 12.30. Msza Święta o godz. 13.30. Po Mszy Świętej odprowadzenie na Cmentarz parafialny w Klimkówce.

„Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po skończonej Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.


Komunikaty


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania

Diecezjalna różańcowa: O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli do Pana w minionym roku.