Wspólnoty

Człowiek dąży do przeżywania i krzewienia braterskich zasad oraz form życia we wspólnocie. Parafie mogą to pragnienie zaspokoić tylko wówczas, gdy przy czynnym udziale świeckich, pozostają w świecie miejscem zjednoczenia wiernych, a zarazem „znakiem” i „narzędziem” powołania wszystkich ludzi do życia w komunii.

Apostolstwo zespołowe – jest „znakiem” wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie. Ów „znak” jedności winien się ujawniać poprzez „komunię”, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych różnego rodzaju zrzeszeń, w szerszym kontekście chrześcijańskiej wspólnoty. 

Św. Jan Paweł II