Małżeństwo

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…” (Mt 19,6)

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu. Rozmowa duszpasterska (ma stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa) i przed ślubem odbywa się w dwóch etapach:
I – spisanie protokołu badania narzeczonych, inne ustalenia szczegółowe,
II – termin drugiego spotkania jest ustalany, jest to spotkanie – omówienie liturgiczne Sakramentu Małżeństwa.

Dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa

– Dowody osobiste, paszporty lub inne publiczne dokumenty podające datę i miejsce urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię.
– Świadectwa Chrztu narzeczonych (są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia przez parafię Chrztu).
– Świadectwo Chrztu ma zawierać odpowiednią i aktualną adnotację, że jest ono wystawione do sakramentu małżeństwa oraz informację o dacie udzielenia sakramentu bierzmowania.
– Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
– Świadectwo z Poradni Rodzinnej (3 spotkania w Poradni z osobą do tego upoważnioną)
– Świadectwo z katechezy (ostatnia klasa nauki katechezy w szkole).
– Dane osobowe 2 świadków: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek. Małżeństwo jest sakramentem, dlatego świadkami tego wydarzenia powinny być osoby wierzące i przystępujące do sakramentów świętych.
– Zaświadczenie z USC:
Akt ślubu (jeśli wcześniej osoby zawarły już ze sobą związek cywilny),
Akt zgonu małżonka (wdowcy).

Zapowiedzi przedślubne – po spisaniu protokołu badania narzeczonych proboszcz kieruje zapowiedzi do wygłoszenia w parafiach narzeczonych. Wygłoszenie zapowiedzi (są trzykrotnie głoszone lub wywieszane w gablocie ogłoszeń przez trzy tygodnie lub umieszczone na stronie internetowej parafii) musi być koniecznie potwierdzone specjalnym świadectwem i odpowiednią treścią. Po tym okresie narzeczeni zgłaszają się po odbiór zapowiedzi, które następnie dostarczają do kancelarii, gdzie został spisany protokół.

Spowiedź przedślubna – narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź w co najmniej miesięcznym odstępie): „I” – po spisaniu protokołu i „II” – w czasie najbliższym przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to „I” lub „II” spowiedź przedślubna i poprosić spowiednika o potwierdzenie.

Poradnia życia rodzinnego – narzeczeni udają się na trzy indywidualne spotkania w poradni życia rodzinnego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminów spotkań).
W dniu zawarcia sakramentu małżeństwa zwyczajowo uprasza się o punktualne przybycie z 10-15 minutowym wyprzedzeniem. Do zakrystii świadkowie przynoszą ze sobą obrączki.