Parafialny Zespół Caritas

Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Jest to instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, która została reaktywowana w 1989r. i odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Parafialny Zespół CARITAS działa w Klimkówce od 1997 roku, w chwili obecnej liczy 6 członków.
Prowadzone działania:
Stałe w okresie Bożego Narodzenia:
 – wysyłamy życzenia świąteczne osobom chorym i starszym z terenu parafii
– odwiedzamy z życzeniami i opłatkiem osoby samotne, które już nie wychodzą z domu
– przekazujemy paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej parafii oraz żywność dla Towarzystwa św. Brata Alberta – zbiórka żywności odbywa się w sklepach na terenie parafii
Doraźne:
– organizujemy zbiórki pieniężne na terenie parafii dla mieszkańców dotkniętych ciężką chorobą lub zdarzeniami losowymi
– przeprowadzamy zbiórki pieniężne do puszek w związku z różnymi akcjami ogłaszanymi przez CARITAS diecezjalną lub ogólnopolską
– współpracujemy z innymi organizacjami kościelnymi i świeckimi w celu organizowania różnych wspólnych akcji i imprez.
Staramy się zawsze dostrzec osoby będące w potrzebie i udzielać im wsparcia – jest to możliwe dzięki życzliwości i ofiarności naszych parafian.