Bierzmowanie

„Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego…” (Dz 8, 14-17).

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).

TERMIN BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII
31 MARCA 2020 R. (WTOREK)

Szafarzem sakramentu będzie
Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2019/2020

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się w cyklu trzyletnim. Co roku nowa grupa rozpoczyna kolejny cykl pod koniec października.

Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w naszej Parafii odbywają się dla klas 6, 7 i 8 zgodnie ogłoszeniem. Na spotkanie składa się uczestnictwo w Mszy świętej oraz udział w konferencji (bezpośrednio po Mszy św.). Spotkania są zapowiadane w ogłoszeniach podczas Mszy św.. W czasie Wielkiego Postu, zamiast spotkania, kandydaci do bierzmowania uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz w niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali.

Czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

  1. Udział w katechezie szkolnej, która pozwoli pogłębiać wiedzę religijną.
  2. Prowadzenie Indeksu Formacji Katolickiej.
  3. Udział w trzyletniej parafialnej katechezie dla kandydatów do bierzmowania, zwieńczeniem której jest egzamin z wiedzy religijnej oraz rozmowa z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.
  4. Udział w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w nabożeństwach październikowych i majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych.
  5. Przedstawienie uzupełnionego Indeksu – wiedza i praktyki religijne np. comiesięczna spowiedź.
  6. Wybranie i dostarczenie metryki chrztu, jeśli ten sakrament przyjęty był w innej parafii niż aktualne zamieszkanie i przygotowanie do bierzmowania.
  7. Udział w próbach przed bierzmowaniem.
  8. Udział w nabożeństwie, podczas którego udzielany jest ten sakrament i radosne przyjęcie Darów Ducha Świętego.

Podobnie jak przy Chrzcie, przy Bierzmowaniu potrzebny jest również świadek, który musi już przedtem być bierzmowany. Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu chrześcijańskim.

Od ludzi dojrzałych wymaga się  świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary. To nie może być przymus, czy pusta formalność. Młody człowiek, który chce otrzymać dary Ducha Świętego, pogłębiające więź z Bogiem i pomagające aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, musi przekonać innych, że jest osobą modlącą się, formującą sumienie i prowadzącą szczere życie sakramentalne.

Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.