Akcja Katolicka

Historia powstania Akcji Katolickiej związana jest z narastającymi atakami na Kościół i wiarę chrześcijańską, które miały miejsce na początku XX wieku. Powstały wtedy liczne antykościelne i antyreligijne ugrupowania. W odpowiedzi na tę sytuację w sercu Papieża Piusa X zrodził się pomysł, że to właśnie ludzie świeccy stojący blisko Kościoła muszą włączyć się do działania i stawiać opór napierającemu złu.
W Polsce Akcja Katolicka powstała przed wojną w 1930r. dzięki staraniom Ks. Kard. Augusta Hlonda. Była pomocna Kościołowi w hamowaniu trendów sekularyzacji i wypierania wartości chrześcijańskich z życia społecznego. Działała prężnie i rozwijała się do wybuchu II wojny światowej.
Po zakończeniu wojny jej funkcjonowanie nie było możliwe z uwagi na ogłoszony przez władze komunistyczne w 1949r. dekret, nakazujący rozwiązanie wszystkich organizacji kościelnych. Taki stan rzeczy trwał do roku 1989 w którym po czerwcowych wyborach, w parafiach zaczęły powstawać organizacje religijne.
Bezpośrednim impulsem do przywrócenia Akcji Katolickiej w Polsce stały się słowa Jana Pawła II skierowane do polskich biskupów w 1993r. podczas wizyty Ad Limina Apostolorum. Wtedy to do jednej z grup, święty papież powiedział: „Świat w którym żyjemy, znalazł się na jakimś wielkim wirażu historii. Zmienia się oblicze Polski, Europy i świata (…). W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. (…) Trzeba by polscy katolicy, którzy w okresie minionych lat próby dali tyle dowodów ofiarności i szczerego przywiązania do Kościoła, dzisiaj na progu nowej epoki historii naszej Ojczyzny, z nowym zaangażowaniem przyjęli to Chrystusowe zaproszenie, by zajęli w Kościele swoje miejsce, jakie przysługuje im na mocy sakramentu Chrztu i Bierzmowania. (…) Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Po powrocie z Rzymu biskupi podjęli działania mające na celu reaktywowanie Akcji Katolickiej, które zostały uwieńczone sukcesem w dniu 2 maja 1996r, kiedy to Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką jako stowarzyszenie katolików świeckich. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską. Naszym charyzmatem jest bezpośrednia współpraca z hierarchią kościelną w prowadzeniu apostolskiej misji Kościoła dla kształtowania świata według prawa Bożego.
Akcja Katolicka posiada statut nadany przez Konferencję Episkopatu Polski, hymn i sztandar. Głównym patronem Akcji katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II, a w naszej diecezji mamy jeszcze jednego patrona, jest nim św. Andrzej Bobola męczennik. Akcja Katolicka posiada swoją strukturę organizacyjną na którą składają się Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej i Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
Program pracy na każdy rok wyznaczają kierunki naznaczone przez Konferencję Episkopatu Polski i określone w liście pasterskim biskupa diecezjalnego na dany rok liturgiczny oraz specyfika parafii.

W naszej parafii Akcja Katolicka została powołana do życia dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika z dnia 19 listopada 2005r. w ośmioosobowym składzie członków.

Funkcje Parafialnych Asystentów kolejno sprawowali niżej wymienieni Proboszczowie:
  1. Ks. Prałat Kazimierz Pańczyszyn w latach  2005-2008
  2. Ks. Henryk Stec  w latach  2008-2017
  3. Ks. Bogdan Kielar od 2017r.

Obecnie oddział składa się z 10 członków zwyczajnych.