Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Stwarza ona okazję do aktywniejszego działania parafian na rzecz wspólnoty Kościoła.
Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 536 – § 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. § 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego).

Rada Parafialna stara się pomagać duszpasterzowi w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych i gospodarczych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniał on z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi.