Grupa Św. Michała Archanioła

Grupa św. Michała Archanioła powstała w styczniu 2017r. przy domu sióstr Michalitek w Klimkówce.

Siostry posługując w parafii, biorą udział w nabożeństwach ku czci św. Michała, śpiewają pieśni na jego cześć i zachęcają wszystkich do modlitwy, tym samym ugruntowują kult świętego Michała i inspirują innych. Inspiracją do powstania grupy było również nawiedzenie parafii przez św. Michała w znaku figury z Gargano.

Grupa ma charakter otwarty. Spotkania modlitewno – formacyjne chętnych parafian, którzy pragną pogłębić swoją więź ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów, odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca w domu sióstr Michalitek w Klimkówce.  Prowadzą je S. Leonia Przybyło z Miejsca Piastowego, S. Diana Jonczyk, a obecnie S. Dorota Szkółka. Siostry przekazują wiedzę teologiczną o Aniołach na podstawie Biblii i nauki Ojców Kościoła, popierając moc wstawiennictwa św. Michała świadectwami, jakiego doświadczają jako zgromadzenie na co dzień  w swojej pracy, jak i w ekstremalnych wydarzeniach pracując jako misjonarki w Kamerunie.

Zachęceni do świadczenia o żywym Jezusie, którego adorują Aniołowie. Uczestnicy spotkań otrzymali Koronki uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów i wraz z siostrami wyśpiewują Panu chwałę i cześć, a dom sióstr Michalitek w Klimkówce, przez otwartość sióstr pragnie spłacić dług św. Janowi Pawłowi II, który w swoich relikwiach nawiedził zakonną wspólnotę. To właśnie św. Jan Paweł II prosił, aby domy zakonne stawały się szkołami modlitwy.

Wspólnota Michalitek w Klimkówce dziękuje tym, wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i mimo nieraz  mrozu, silnej zawiei, rozgrzewają swoje serca miłością do Pana i Jego Aniołów.