Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24.11.2019

1.Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice naszego zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jako Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej życiowej pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla Wszechświata. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.

3. Za tydzień także pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych .

4. W przyszłą niedzielę do naszej Parafii, o godzinie 13.30 przybędzie Święty Mikołaj. Na spotkanie z Nim zaproszone są wszystkie grzeczne dzieci, a rodziców tych dzieci prosimy w sobotę lub niedzielę przed południem o kontakt z zakrystią.

5. We wtorek po drugiej Mszy Świętej zapraszam na spotkanie w Kościele Członków Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Caritas Parafialnego i Zelatorów Róż różańcowych.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a w sobotę, na godzinę 8.00 prosimy Wiernych, mieszkańców z ulicy Zdrojowej – numery 102 , 114, 122, 124, 134.

Ewangelia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Chrystus Król wkracza dziś w nasze życie, abyśmy chcieli przekroczyć granice śmierci, granice swojej ograniczoności. Tak pięknie o tym pisał św. Bernard z Clairvaux:

„Chrystus chciał umrzeć, abyśmy żyli,

chciał służyć, abyśmy królowali,

chciał być wygnańcem, abyśmy wrócili do ojczyzny,

chciał się poniżyć aż do śmierci, ażeby nas wynieść nad wszystkie dzieła rąk swoich.”

Dzisiaj Chrystus wkracza w nasze życie z odnowionym stworzeniem. Nie prześpijmy tego spotkania, którym jest nasza Pascha, nasze wyjście z grzechu ku wolności dziecka Bożego. Wejdźmy do królestwa Bożego!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po drugiej Mszy Świętej spotkanie w Kościele Członków Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Caritas Parafialnego i Zelatorów Róż różańcowych.


Komunikaty

W dniach 29-30 listopada 2019r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbywać się będzie XVII edycja organizowanego corocznie sympozjum naukowego. Temat tegorocznego brzmi: „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania”.  

PROGRAM:

piątek, 29 listopada 2019 r.

godz. 16.30

 • Msza Święta w Sanktuarium – przewodniczy abp Adam Szal
 • Kolacja

 SESJA I:

 • Człowiek w poszukiwaniu samego siebie – Jan Paweł II o „błędzie antropologicznym” – ks. prof. Andrzej Zwoliński
 • Spór o człowieka na scenie politycznej – prof. Andrzej Zybertowicz

sobota, 30 listopada 2019 r.

godz. 8.30

 • Msza Święta w Sanktuarium – przewodniczy bp Stanisław Jamrozek

SESJA II:

 • Spór o człowieka w sferze medialnej – prof. Mieczysław Ryba
 • Uczę dla Niepodległej – patriotyzm w edukacji – ks. dr Zbigniew Babicki
 • Spór o człowieka w wychowaniu do miłości – prof. Maria Ryś
 • Spór o człowieka w przestrzeni języka – prof. Kazimierz Ożóg
 • Spotkanie bankietowe

Wszystkie wystąpienia odbywają się w auli Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

KONTAKT, INFORMACJE:

 • Leszek Przybylski CSMA, kom. 602 593 598
 • Waldemar Janiga, kom. 883 325 899


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania

Diecezjalna różańcowa: O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli do Pana w minionym roku.


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna: 

Diecezjalna różańcowa: