Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu – 1.12.2019

1.Rozpoczęliśmy okres Adwentu, który ma podwójny charakter: najpierw nasza uwaga jest skierowana na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu dziejów, a później na przygotowania nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem podejmujemy różne dobre uczynki. Jest okazja aby w Adwencie podjąć dobrowolną abstynencję. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski 2019/2020. Praca duszpasterska w tym roku będzie skupiała się wokół hasła: „Wielka tajemnica wiary”.

2. Swoją wizytę w naszej parafii zapowiedział św. Mikołaj. Przybędzie do nas dziś o godzinie 13.30. Biuro św. Mikołaja będzie czynne przed przybyciem od godz. 7.00 do 13.00 w zakrystii kościoła parafialnego. Święty Mikołaja, biskup Miry, który żył na przełomie III i IV wieku, sławę w Kościele zyskał dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas do szerokiego otwarcia oczu i serca na dzieci, o których bliscy zapomnieli. Zachęcamy do modlitwy za dzieci przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. Obdarowanym prezentami przypominamy o konieczności podziękowania za prezenty oraz o modlitwie w intencji tych, którzy nas obdarowali.

3. W zakrystii od dzisiejszej  niedzieli będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Minimalna cena świecy to 6 zł.

4. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne z naszej Parafii

– w piętek zgłoszonych chorych odwiedzę od godziny 7.30 (całość Parafii). Spowiedź Święta, dla dzieci i młodzieży, w środę i czwartek od godz.16.00 do 16.30, dorośli – piątek od godziny 15.45 do 16.30. Z Sakramentu Pokuty można zawsze skorzystać w ciągu całego tygodnia zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

– w sobotę różaniec pierwszo-sobotni o godzinie 16.00, prowadzony przez Akcję Katolicką.

6. Od jutra (2 grudzień) rozpoczynamy Msze Święte roratnie. We wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, o godz. 16.30 Msza św. o Matce Bożej, zwana roratnią. Zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych do przychodzenia z lampionami już od poniedziałku. Dla dzieci przygotowane zostały pomoce w formie planszy i obrazków, by lepiej poznały postać tego adwentu, Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

7. W przyszłą niedzielę 8 grudnia i w niedzielę 15 grudnia młodzież z Caritas Szkolna będzie rozprowadzała ozdoby bożonarodzeniowe. Zachęcam do nabycia tych różnych pamiątek, które wykonane zostaną przez dzieci i młodzież z naszej Parafii i Szkoły, a dochód przeznaczony będzie na funkcjonowanie Koła Caritas.

8.Wraz z początkiem Adwentu przedstawiciele naszej Parafii z Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Parafialnego Koła Caritas i Róże różańcowe będą roznosiły po naszych domach i rodzinach opłatki bożonarodzeniowe, którymi w czasie Wieczerzy wigilijnej będziemy się dzielili z najbliższymi. Dochód ze sprzedaży opłatków przeznaczony będzie na opłaty związane z utrzymaniem Pana Organisty. Z góry dziękuję za życzliwe i gościnne przyjęcie wysłanników naszej Parafii. Gdyby kogoś nie było w domu, opłatki, tak jak w latach poprzednich są dostępne także w zakrystii i kancelarii parafialnej.

9.W przyszłą niedzielę 8 grudnia będziemy obchodzili jedno z największych Świąt maryjnych – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia. Zapraszam w tym dniu na Msze Święte, porządek Mszy jak w każdą niedzielę. Na Mszę o godzinie 9.15 zapraszam dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Otrzymają wówczas poświęcony, cudowny medalik.

10. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone tydzień temu na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

11. Za tydzień 8 grudnia zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

12. We wtorek po skończonej Mszy Świętej wieczornej u Sióstr Michalitek spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.

13. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które to uczyniły w minioną sobotę, a na sobotę 7 grudnia, na godzinę 8.00 prosimy rodziny z ulicy Zdrojowej, numery 136, 138, 140, 144 i 146.


Ewangelia I Niedzieli Adwentu 

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Chrystus w Ewangelii przypomina mądrego ojca rodziny. Kimś takim jest Noe, który budował dom według koncepcji Boga, a nie swojej. Na trudny czas taką koncepcją była arka, statek, który miał ocalić część stworzenia przed wodami potopu. Oto model naszej mądrości. Tylko Jezus zna jutro naszej rodziny i całego świata. Tylko On ma dobrą koncepcję naszego rodzinnego szczęścia.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po skończonej Mszy Świętej wieczornej u Sióstr Michalitek spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.


Apel

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców uzdrowiskowej gminy Rymanów o podjęcie działań zmierzających do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przede wszystkim spalaniem śmieci, złej jakości węgla, odpadów drewnianych zawierających kleje i substancje trujące oraz innych  zabronionych materiałów. Tworzący się smog z pyłów pochodzących ze spalaniajest bardzo szkodliwy dla zdrowia i życia ludzi. Nadmieniam też, że czyste powietrze w strefach ochronnych uzdrowiska obejmujących Rymanów-Zdrój i większość miejscowości naszej gminy, ma decydujący wpływ na utrzymanie statusu miejscowości i gminy uzdrowiskowej.

Pragnę też poinformować, że z racji przynależności do wspólnoty katolickiej powinniśmy pamiętać o grzechu ekologicznym, tj. grzechu przeciwko ludzkości, który przejawia się w aktach i nawykach zanieczyszczenia i niszczenia środowiska o którym tak wiele mówił podczas Synodu dla Amazonii Papież Franciszek. Mając na uwadze dobro nas wszystkich, bardzo proszę mieszkańców naszej uzdrowiskowej gminy o zastosowanie się do apelu.

Wojciech Farbaniec

Burmistrz Gminy Rymanów


Komunikaty

Członkowie Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie przygotowali inscenizację „Katarynki” Bolesława Prusa. Przedstawienie można będzie obejrzeć 5 grudnia – czwartek, o godzinie 18.00 w Sali Kina Sokół w Rymanowie. Wstęp wolny. Na program zapraszają Burmistrz Gminy Rymanów, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury oraz członkowie rymanowskiego Klubu Seniora.


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.
Diecezjalna różańcowa:
Aby Chrystus, Wcielone Boże Słowo, przemieniał karmiących się Jego Słowem i Ciałem.