Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Adwentu – 8.12.2019

1. Rozpoczynamy drugi tydzień Adwentu. Zapraszamy na Msze Św. roratnie na godz. 16.30. Niech nie braknie młodzieży i dzieci z lampionami. Dla dzieci przygotowany został program i materiały, które otrzymują do domu, poświęcony Prymasowi Tysiąclecia, Księdzu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

2. Dziś obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek, jako wsparcie tego Kościoła działającego w trudnych warunkach materialnych.

3. Dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na Mszy Świętej o godzinie 9.15 poświęcenie i rozdanie cudownych medalików dzieciom klasy III, które przygotowują się do I komunii Świętej.

4. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena minimalna małej świecy to 6 zł.

5. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzają dziś i w przyszłą niedzielę ozdoby bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc potrzebującym i na funkcjonowanie Koła.

6. Wzorem lat ubiegłych w sklepach na terenie naszej Parafii wystawione będą koszę, do których możemy wrzucać nie psującą się żywność, którą potem Członkowie Parafialnego Koła Caritas rozniosą po najbardziej potrzebujących wsparcia rodzinach naszej Parafii. Dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie przeprowadzenia tej akcji.

7. We czwartek po skończonej Mszy Świętej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej na plebanii.

8. W piątek 13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minioną sobotę, a na najbliższą sobotę 14 grudnia, na godzinę 8.00 prosimy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 154, 162, 166, 170, 174 . Dziękujemy.

10. Niech Adwent – ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami w marketach. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo…


Ewangelia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia – II Niedzieli Adwentu 

Ewangelia według Świętego Mateusza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Refleksja nad Słowem Bożym  

Maryja, podobnie jak Ewa, musiała zdecydować, musiała wybrać. Zgodzić się na propozycję Boga, czyli okazać posłuszeństwo Stwórcy, lub powędrować własną drogą. Poprosiła o wyjaśnienie tajemnicy poczęcia Zbawiciela. Po otrzymaniu tego wyjaśnienia oddała się do dyspozycji Boga. Powiedziała jasno: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Po tej odpowiedzi Bóg mógł Maryi całkowicie zaufać.

Te dwa obrazy stanowią klucz do rozumienia dziejów świata i dziejów każdego człowieka. Ewa prowadzi swe dzieci drogą nieposłuszeństwa Bogu, drogą korzystania z wolności na własną rękę. Jest to zawsze droga grzechu. Maryja prowadzi swoje dzieci drogą posłuszeństwa Bogu i pełnienia Jego woli. Droga Ewy zmierza do bram piekła. Droga Maryi do bram domu Ojca Niebieskiego.

Dziś trzeba sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, którą z tych dróg wędrujemy. Czy wolność wykorzystujemy na własną rękę, czy też oddaliśmy ją do dyspozycji Boga, w gotowości do ścisłej współpracy z Nim? Kto jest naszym przewodnikiem – Ewa czy Maryja?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We czwartek po skończonej Mszy Świętej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej na plebanii.


Komunikaty


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Chrystus, Wcielone Boże Słowo, przemieniał karmiących się Jego Słowem i Ciałem.