Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Adwentu – 15.12.2019

1. Dziś niedziela Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. W liturgii szaty różowe, nawiązujące do koloru nieba o wschodzie słońca i mówiące, że Zbawiciel – Wschodzące Słońce jest już naprawdę blisko.

2. Za nami już połowa Adwentu. Na początku rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od wtorku, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii w środę 18 grudnia od godziny 10.00 do 12.00 i po południu od godziny 15.00 do 16.45.

3. Zapraszam na roraty w tym trzecim tygodniu adwentu. Roraty w poniedziałek o godzinie 16.30, od wtorku do piątku o godzinie 17.30, w sobotę o godzinie 8.00.

4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.

5. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.45 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery: 178,182, 184,186, 190.


Ewangelia III Niedzieli Adwentu 

Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus przypomina Jana Chrzciciela, którego wychowywali starzy rodzice. Potrafili przekazać mu model rodzinnego domu. On jako prorok wzywał wszystkich, którzy do niego przybywali, by umieli i chcieli budować dom rozumiany jako oaza zdrowia ciała i ducha. Z Jezusem, który jest z nami tu przy ołtarzu i w rodzinie, potrafimy taki dom zbudować.

Rodzina jest miejscem regeneracji sił, które połyka zmaganie się ze światem i wykonywanie zadań w świecie. Każdy winien wracać do domu z radością, że odpocznie, że nabierze sił, że jutro znów będzie miał odwagę zmagać się z zadaniami, a także ze złem, które czyha na jego ścieżkach. W rodzinie jest miejsce na opatrzenie ran otrzymanych za progiem domu.

Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Chrystus, Wcielone Boże Słowo, przemieniał karmiących się Jego Słowem i Ciałem.