Życzenia na Boże Narodzenie A.D. 2019

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”

(Łk 2, 10-11)

Całej parafialnej wspólnocie oraz Waszym najbliższym, którzy przebywają poza rodzinnym domem, jak również wszystkim gościom odwiedzającym naszą parafię życzę błogosławionych Świąt.

Życzę by Nowonarodzony Chrystus był dla Was światłem życia i umocnieniem w trudach codzienności.

Niech Jezus narodzony w Stajence Betlejemskiej rodzi się codziennie w Waszych sercach, błogosławi Wam, daje wiele sił i zdrowia. Niech napełni was radością i miłością potrzebną do budowania pokoju w sercach, rodzinach, parafii, miejscach pracy.

Niech pokój, łaska i błogosławieństwo Boże oraz dary miłości, dobroci i nadziei napełnią cały nadchodzący 2020 rok.

Szczęść Boże!

Ks. Bogdan Kielar

Proboszcz parafii