Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Świętej Rodziny – 29.12.2019

1. We wtorek ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 15.30 Msza Święta, w czasie, której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2020. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo. Za udział w tym nabożeństwie  można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W środę Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój. Msze w parafii jak w każdą niedzielę o godzinie 7.30, 9.15, 11.00 i 15.30.

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy do dziękczynienia za dar Najświętszej Eucharystii w czwartek. Pierwszy piątek skłania nasze serca do uwielbienia Serca Jezusowego i przebłagania za grzechy. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Serca Pana Jezusa. Zgłoszonych chorych odwiedzę od godziny 7.30. Jesteśmy wszyscy po spowiedzi świątecznej. Gdyby jednak zachodziła konieczność spowiedzi można skorzystać z sakramentu w każdy dzień przed Mszą Świętą. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16.30. W pierwszą sobotę zapraszamy aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy, którymi jest znieważane. Różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

4. W przyszłą niedzielę 5 stycznia po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. We czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej.         

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę 4 stycznia, na godzinę 8.00 do tej pracy zapraszamy Wiernych z ulicy Zdrojowej, numery: 236, 244, 246, 250, 254.      

7. Czas Bożego Narodzenia związany jest z tradycją wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, której celem jest spotkanie z mieszkańcami parafii, wspólna modlitwa, szczera rozmowa o codziennych radościach i krzyżach. Istotą kolędy jest błogosławieństwo Boże domu i rodziny w nowym roku. Na stole powinien być Krzyż, świece, woda święcona, kropidło, Pismo święte. Proszę, aby w jak ubiegłe lata ktoś z rodziny czy z sąsiedztwa, gdzie ksiądz rozpoczyna kolędę – przyjechał samochodem, aby podwieźć księdza i ministrantów tam gdzie w danym dniu będzie wizyta duszpasterska. Proszę również, aby po zakończeniu kolędy w danym dniu ktoś z ostatniego domu, czy z sąsiedztwa, odwiózł księdza i ministrantów. Z góry dziękuję.

8. Plan kolędy – wizyty duszpasterskiej podawany jest na bieżąco w zakładce – OgłoszeniaPlan Kolędy


Ewangelia – na Niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu

Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: “Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: “z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: “Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia”. On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: “Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W Świętej Rodzinie dziecko uczyło się od rodziców sztuki życia, tak jak to czyni każde dziecko. Ono pilnie obserwuje i drogą naśladowania powtarza słowa, postawy, gesty, czyny starszych. Tak Jezus uczył się życia wpatrzony w swoją mamę i w swego ziemskiego opiekuna, którego nazywał tatą. Uczył się wszystkiego, co jest potrzebne do życia na ziemi. Od św. Józefa uczył się również zawodu. Był więc nie tylko synem cieśli, ale i został cieślą.

Równolegle z tym wychowywaniem i uczeniem Jezusa przez rodziców płynął w ich rodzinie drugi nurt. Oto Maryja i Józef nieustannie uczyli się od Jezusa. On był ich nauczycielem, a oni Jego uczniami. Uczyli się boskiej sztuki życia na ziemi. Uczyli się od Niego odniesień do Boga Ojca.

W rodzinie rodzice uczą dzieci, ale i dzieci uczą rodziców. Mówi o tym Syrach, a jeszcze jaśniej pisze św. Paweł. Wszystko zależy od tego, w jakiej mierze każdy chce się uczyć. Dziecko ma wiele do objawienia, a z czasem i do powiedzenia rodzicom. Ono chce widzieć w nich pewien ideał dobrego taty i dobrej mamy. Zawierając przyjaźń ze Świętą Rodziną, można się nauczyć sztuki budowania więzów rodzinnych w oparciu o prawdziwą miłość.


Podziękowanie

            Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wsparli świąteczną zbiórkę darów rzeczowych dla potrzebujących:
  • dziękujemy właścicielom i pracownikom wszystkich sklepów z naszej parafii za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane
  • naszym kochanym parafianom dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i wielkie serce, pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

Życzymy, aby tajemnica Bożego Narodzenia oświecała swym blaskiem wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Szkolne Koło CARITAS i Parafialny Zespół CARITAS w Klimkówce                                              

Ksiądz Proboszcz – Bogdan Kielar                                                                          

Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej.

Komunikaty


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Chrystus, Wcielone Boże Słowo, przemieniał karmiących się Jego Słowem i Ciałem.

Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Módlmy się, aby chrześcijanie i Ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.