Sprawozdanie za Rok 2019

Sprawozdanie za Rok 2019.

Za kilka godzin rok 2019 będzie już tylko wspomnieniem w historii. A dziś odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia. Jaki był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości, czy też będzie rzutować na moją przyszłość?

Papież Benedykt XVI napisał kiedyś: “Trudne minione dni tracą z perspektywy dzisiaj wiele ze swej ostrości, a poniesione wczoraj, dziś już prawie zapomniane wysiłki pozwalają nam ufniej i spokojniej patrzeć w przyszłość, ponieważ zło, które może się pojawić jutro, tak samo minie jak to, które groziło nam w roku odchodzącym. Wraz ze starym rokiem mijają nie tylko dni przykre i złe, ale zapada w przeszłość także to, co było piękne w tym roku. Im bardziej przesuwa się nasze życie poza granice wieku dojrzałego, tym bardziej to, co dawniej widzieliśmy w kategoriach przyszłości lub współczesności, traktujemy dziś już jako przeszłość. Nie możemy zawołać: chwilo pozostań, jesteś taka piękna”.

Dziś, gdy dane jest nam z łaskawości Pana przeżyć tutaj w kościele na modlitwie ostatni dzień 2019 roku chcemy zanieść do Pana nieba i ziemi słowa wdzięczności i powiedzieć “dziękuję”, bo było nam dane wiele w tym roku i to nas zobowiązuje. Bóg nas wybrał i nam zaufał, obdarzył godnością swoich dzieci i powierzył odpowiednie zadanie do spełnienia – zależnie od tego, jakie jest nasze powołanie. Nie zostawił nas samych sobie, ale poprowadził drogami do Bożego miłosierdzia, którego tak potrzeba współczesnemu człowiekowi.

Na przełomie lat trzeba nam powiedzieć także Bogu: bądź uwielbiony od nas za wszystko co w nas i przez nas zdziałałeś, za dary łaski i za dar życia, za miłość i uczciwość, za to, że Jesteś z nami w Chlebie miłości, żeśmy w miarę możliwości byli światłem dla świata i solą ziemi. Bądź uwielbiony Boże w dziełach naszych rąk i serc.

Ale także trzeba uczciwie powiedzieć w słowach suplikacji: przebacz za zło, za grzech zaniedbania, obojętności i wszelkie zniewagi Bożego majestatu, za zaniedbane msze św., lekceważenie Dnia Pańskiego, za gniew i nienawiść w rodzinie i sąsiedztwie, za pijaństwo w rodzinach, za zniszczone sumienia, podłe słownictwo, wszelka nieuczciwość, za lenistwo, złe wychowanie dzieci i młodzieży, za złe obyczaje. Wielu goniąc za dobrami tego świata, odłożyło Boga, modlitwę, sakramenty św. na dalszy plan przeżywając kryzys rozdarcia duchowego.

Ostatni dzień roku kalendarzowego, służy podsumowaniu, bilansowi.

Sakrament chrztu przyjęło 21 dzieci. Pragnieniem jest, aby ten sakrament był sprawowany uroczyście – w czasie liturgii mszy św. w niedzielę.

W klasie drugiej przyjęło Boski Chleb Chrystusa 13 dzieci. To dla nas wszystkich Chrystus stał się chlebem, abyśmy życie mieli i to mieli je w obfitości. Trzeba żywić tylko nadzieję, że rodzice nie postawią swoim dzieciom bariery w spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym.

Sakrament Ducha Św. przyjęło 30 naszych młodych parafian z zamiarem bycia rycerzami, żołnierzami Chrystusa, którzy wiarę mężnie mają wyznawać, bronić jej i według niej żyć – a dziś jak wygląda ich uczestnictwo we mszy św., dawanie świadectwa – przykrym się staje, że młodzi ludzie po bierzmowaniu odchodzą od Kościoła – a wyrazem tego jest stanie na polu podczas Mszy św., zaniedbywanie życia sakramentalnego, niewłaściwe zachowanie.

Do ołtarza podążyło w tym roku 11 par, aby wspólnie układać sobie życie, zakładać nowe cząstki żywego, domowego Kościoła. Niech siłą dla nich (i nas) – będzie coniedzielna Msza św., codzienna modlitwa rano i wieczorem, a przede wszystkim częsta i godna Komunia św.

W kończącym się roku z naszej wspólnoty odeszło do Pana 17 osób. Niech Chrystus Pan, obdarzy ich życiem wiecznym.

W tym roku – jednym z najważniejszych wydarzeń życia duchowego w naszej parafii były wszystkie Msze Święte i nabożeństwa sprawowane w ciągu całego roku. Jak mocno człowiek zaufał swoim możliwościom i jak bardzo chce zająć miejsce Boga. Człowiek chce decydować o życiu i śmierci – i to prawo zapisuje w kodeksach. Odpowiedzi na pytanie o przyszłość poszukuje w gwiazdach i horoskopach. Szuka coraz to nowych rozrywek. Bez zastanowienia się nad konsekwencjami podejmuje wygodne dla siebie decyzje. Akceptuje życie bez Boga, milczy, gdy łamane są podstawowe zasady moralne. Czasem z wygody, czasem z braku odwagi, często, aby usprawiedliwić swoje postępowanie. A potem dziwi się, skąd na świecie tyle zła, skąd tyle krzywdy i cierpienia. I zadaje pytanie: “dlaczego Bóg na to pozwala?” Każda Eucharystia w ciągu całego roku była tak samo ważna, jak ta sprawowana w Boże Narodzenie, Wielkanoc Boże Ciało, itp.

Dziękujemy za czas Rekolekcji wielkopostnych, Dróg Krzyżowych, Nowenn do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Bożego Miłosierdzia. Dziękuję za liczną obecność na Nabożeństwach różańcowych, roratnich, wypominkowych i nabożeństwach majowych.

Tak wiele jeszcze czeka nas jeszcze pracy BO Miłość musi zwyciężyć zazdrość, odwaga wszelki lęk, łagodność ludzką rutynę, życiową brawurę, pilność musi pokonać lenistwo, a wytrwałość wszelkie porażki, gniew przebaczeniem, obojętność gorliwością. Po to Bóg daje nam czas, pomaga wyjść z zaułków na drogę prostą w duchu wiary, modlitwy, jedności z naszym Przewodnikiem i Nauczycielem – Jezusem Chrystusem. Trzeba nam także zaufać Bożemu Miłosierdziu, że On będzie w nas działał i nie pozwoli nam zginąć na wieki.

W tym roku wykonaliśmy następujące prace:

– konserwacja stolarki drzwiowej
– termomodernizacja Kościoła – docieplenie stropu
– prace przy Kaplicy Cmentarnej
– praca stałe, takie jak – porządki ca cmentarzu i wokół niego, koszenie trawy wokół kościoła, kościółka i przy drogach krzyżowych, prace przy starej plebani i w ogrodzie.

Stan finansów parafii na dzień 31.12.2019

Wpływy: ze składek parafialnych oraz indywidualnych ofiar parafian wpłacanych na konto i tacę: 75 391 zł; z dotacji otrzymaliśmy: 75 250 zł; Do tego doliczyć należy nieodpłatne prace parafian w czasie różnych prac przy kościele, kościółku i obejściu budynków parafialnych.
Na wszystkie prace przy parafii wydaliśmy w tym roku: 158 561 zł, w tym:
– stolarka drzwiowa – konserwacja – 64 410 zł
– termoizolacja stropu, instalacja elektryczna – 58 105 zł
– utrzymanie parafii (prace przy Kościele, koszenie trawy, paliwo, audyt podatkowy, opłaty Pana Organisty, ogrzewanie Kościoła, itp. ) – 36 046 zł

Te wszystkie zadania zostały wykonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu parafian oraz wsparciu finansowemu indywidualnych ofiarodawców – wielu rodzin oraz różnych instytucji – za które ogromnie dziękuję.
Dotacje otrzymaliśmy od :
– Urząd Gminy w Rymanowie – 30 tys. zł
– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  – 20 tys. zł
– Starostwo Powiatowe w Krośnie – 10 tys. zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 15 250 zł
Na dzień dzisiejszy, po wykonaniu tych wszystkich prac w kasie parafialnej pozostało – 103 995 zł.

Informacja Komitetu budowy kaplicy cmentarnej w Klimkówce.

Przychody roku 2019:
– zbiórka od rodzin – 36 520,00 zł
– darowizna K.R Klimkówka – 10 000,00 zł
– sprzedaż cegiełek – 2 399,00 zł
– kwesta przy cmentarzu – 7 566,00 zł
Łączne przychody – 56 485,00 zł
Koszty w roku 2019:
spłata zadłużenia z 2018 r. – 11 871,00 zł;
opłacenie m.in. elektryka i materiałów do prądu; płytkarza i materiałów do kładzenia płytek; drzwi wewnętrzne z montażem; robocizna elewacji zewnętrznej; zaliczka za wykonanie urządzeń wewnątrz kaplicy z drewna; wyposażenie łazienek. Łączne koszty: 59 919,00 zł.
W wyniku rozliczenia na dzień dzisiejszy pozostaje do spłaty zadłużenie w wysokości 3 434,00zł.

Plany na 2020 rok.
W następnym roku 2020 chcemy wykonać następujące prace:
– Remont muru przy kościele.
– Budowa nowej plebanii. Jest to główne zadanie na nadchodzący rok.

Na zadania te również będziemy ubiegać się o dotacje. Proszę Was także Drodzy Parafianie o ofiarność na ten cel, abyśmy mogli wspólnie zrealizować zaplanowane zadania. Rozumiem, że w nadchodzącym nowym roku wiele rodzin będzie musiało się zmierzyć z podwyżkami, które serwuje nam państwo; nie będzie łatwo żyć gdy rosną ceny, a tym samym realnie maleją zarobki. Wiele osób i rodzin lęka się o swoje miejsca pracy – ale wyrażam nadzieję, że Pan nie opuści tego, kto Jemu zaufał i w Nim położył swoją nadzieję. Ufam, że mimo trudności, nie zabraknie troski o kościół i wsparcia. A za każdą ofiarę już teraz dziękuję.

Chcemy także:
Troska o Kościół to także praca duszpasterska z istniejącymi grupami parafialnymi; dziećmi, a także z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, odwiedziny chorych. Cieszy fakt, że zwiększa się liczba przystępujących do komunii św. (rozdane 47 tys. ), a zwłaszcza tych, którzy uczestniczą we mszy św.

Na zakończenie starego roku szczególne słowa wdzięczności kieruję ku:
– Księdzu Prałatowi Kazimierzowi Pańczyszyn,
– pracownikom kościelnym: Siostrze Agacie zakrystiance i Siostrze Przełożonej Dorocie , Panu Organiście Pawłowi.
– wszystkim grupom parafialnym:
Radzie Parafialnej (za wiele cennych uwag i za wspólną troskę o parafię i Kościół),
paniom z Parafialnego Oddziału Caritas i Caritas Szkolne za samarytańską troskę o wszystkich potrzebujących,
Akcji Katolickiej, 
Różom Różańcowym,
Grupie Świętego Michała,
Ministrantom, Lektorom, Scholi, 
– wszystkim czytającym i śpiewającym w Kościele i odmawiającym różaniec w Kościele, 
– Komitetowi Budowy Kaplicy i Radzie Sołeckiej,
– Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce, 
– osobom troszczącym się o wygląd i aktualizację strony internetowej, 
– grupie dekoracyjnej za wykonane dekoracje wielkopostne oraz bożonarodzeniowe,
– rodzinom sprzątającym Kościół oraz włączającym się we wszelkie prace na rzecz kościoła i parafii,
– wszystkim parafianom zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i Kościoła, 
– dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo – wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać.

Za wszelkie niedociągnięcia w służbie Bożej – niewłaściwe słowo lub gest – pragnę wszystkich przeprosić.

Prośmy wiec tutaj i dziś wszyscy, aby Bóg bogaty w miłosierdzie przyjął dziś od nas akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby; dziękując zaś wołajmy: Jezu zostań w nas, Jezu Połącz nas … złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas.