Ogłoszenia duszpasterskie drugiej Niedzieli po Bożym Narodzeniu – 05.01.2020

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca i Nowego Roku 2020. W naszej wspólnocie gościmy Księdza Kleryka z Seminarium Duchownego w Przemyślu, który w czasie Mszy pragnie podziękować za dotychczasową naszą troskę o Seminarium, za wszystkie modlitwy, ofiarowane cierpienia i ofiary pieniężne na rzecz tamtejszej wspólnoty. Składka mszalna zbierana przez alumna z przeznaczeniem na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

2. Dziś po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

3. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – Msze Święte jak w każdą niedzielę. Poświęcenie kredy i kadzidła na każdej Mszy Św. Jest to także dzień szczególnej modlitwy za misję. Składka mszalna z uroczystości przeznaczona jest na cele misyjne.

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie. Około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozwiązalnie z Bożym Narodzeniem.

Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub wg innych tłumaczeń – mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego ,,Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę “.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirrę – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto).

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis ,,C+M+B” (imię Kacper pisane przez C po łacinie) wyrażał błogosławieństwo : ,,Niech Chrystus błogosławi mieszkanie!. Dom kropi się święconą wodą, a spalone kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. zaczęło mówić o nich jako o królach, a zanim nazywano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło 300 lat.

W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior – jako dający złoto Europejczyk i Baltazar jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło. Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Jak głosi legenda, przechowywano je początkowo w Konstantynopolu. W późniejszym okresie znalazły się w Mediolanie.

Trzej królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

4. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00, z wyjątkiem wtorku, czwartku i soboty, kiedy to ze względu na kolędę, Msza Święta o godzinie 7.00.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Uroczystości Chrztu Pańskiego, która kończy Okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna Okres Zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego.         

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę 11 stycznia, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 262, 266, 276, 282, 284.     

7. Plan kolędy – wizyty duszpasterskiej podawany jest na bieżąco w zakładce – OgłoszeniaPlan Kolędy


Ewangelia – na drugą Niedzielę po Bożym Narodzeniu

Ewangelia według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Refleksja nad Słowem Bożym

Święty Jan zapisał w Ewangelii: „wszystkim tym jednak, którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Jeśli otwarliśmy serce dla Pana, jeśli przeżyliśmy święta Bożego Narodzenia zarówno w wymiarze religijnym, jak i rodzinnym, to możemy być pewni, że jesteśmy obdarzeni szczególną łaską wybrania. Świętowanie stanie się codziennością, a przyjmowanie Chrystusa – wewnętrzną potrzebą. A w chwilach trudnych pamiętajmy o pięknej modlitwie, którą ułożył Karl Barth:

Panie, Boże nieba i ziemi,

W ten Nowy Rok chcemy słuchać tego,

Co Ty nie nużysz się nam mówić.

Chcemy Cię chwalić, na ile nas stać,

I prosimy Cię, żebyś dał nam to,

Co tylko Ty sam możesz nam dać.

Potrzebujemy, Panie, Twego przebaczenia,

Tego wszystkiego, cośmy źle zrobili,

W ciągu całego minionego roku.

Potrzebujemy nowego światła,

Bośmy wśród grubej ciemności i mgły…

Potrzebujemy nowej odwagi i sił nowych,

Byśmy dotarli do celu,

Który Ty nam wyznaczyłeś.

 

Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Módlmy się, aby chrześcijanie i Ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.