Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2020

1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Ta niedziela kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją dekoracja Bożonarodzeniowa i śpiew kolęd potrwa do 2 lutego. Od jutra w liturgicznym roku kościelnym rozpoczyna się Okres Zwykły, który potrwa do Środy Popielcowej.

2. Dzisiejsza niedziela stanowi okazję do przypomnienia spraw związanych z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii. Chrzest w sposób uroczysty udzielany jest w  niedzielę każdego miesiąca na Mszy świętej. W ważnych powodach chrzest udzielany jest poza Mszą Świętą, po uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej. Rodzice zapisują chrzest w kancelarii parafialnej minimum 2 tygodnie przed terminem chrztu. Na chrzestnych wybierają osoby praktykujące wiarę chrześcijańską, czyli nie mające przeszkód do przyjmowania Komunii świętej. Jeśli osoby te mieszkają poza naszą parafią, to przynoszą zaświadczenia z parafii zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.

3. Msze Święte w tym tygodniu będą odprawione o godzinie 17.00, z wyjątkiem poniedziałku, kiedy to ze względu na kolędę i pogrzeb, Msza Święta będzie o godzinie 7.00.

4. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę  8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 296, 304, 306, 310.

5. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

6. W przyszłą niedzielę przypada dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona naszej Archidiecezji.

7. We wtorek 14 stycznia, o godzinie 18.00 u Sióstr Michalitek, spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.

8. Dzieciom, młodzieży i tym, którzy rozpoczęli ferie życzymy Bożej opieki, zdrowia, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.  

9. Plan kolędy – wizyty duszpasterskiej podawany jest na bieżąco w zakładce – OgłoszeniaPlan Kolędy


Ewangelia – na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Ewangelia według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Refleksja nad Słowem Bożym

Człowiek ochrzczony jest dzieckiem rodziców, może po­dać ich imiona, ale jest również dzieckiem Boga. W godzinie chrztu sam Bóg wypowiada nad nim słowa: „Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Ta właśnie tajemnica chrztu została objawiona nad Jordanem. Serce ochrzczonego zostaje wypełnione świętością Boga i faktycznie On ma w nim upodobanie. Człowiek staje się jednak odpowiedzialny za ten niezwykły dar.

Takie jest nasze zadanie: przejść przez życie, czyniąc dobrze i uzdrawiając naszą miłością wszystkich poranionych przez zło, czyli wszystkich cierpiących. Miłość bowiem leczy, a jej brak zawsze rani. Nasza miłość winna posiadać charakter terapeutyczny dla tych, którzy z powodu jej braku są nieszczęśliwi. Oto wielkie zadanie każdego ochrzczonego, którego serce wypełnia zbawcza miłość Boga.

Czy wszyscy znamy dokładną datę swego chrztu?

To był największy dzień w naszym życiu!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Do wieczności odszedł św.p. Bogdan Korzec, zamieszkały na ulicy  Zdrojowej.

“Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie”

Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek 14 stycznia, o godzinie 18.00 u Sióstr Michalitek, spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.


Komunikaty


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Módlmy się, aby chrześcijanie i Ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.