Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Zwykła – 26.01.2020

1. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończył się wczoraj, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

2. Dziś obchodzimy Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pana Jezusa – Matki Bożej Gromnicznej. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie gromnic. Na Mszę o godzinie 9.15 zapraszam dzieci klas III przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami, otrzymają poświęcone modlitewniki.

4. 2 luty to także Dzień Życia Konsekrowanego. W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: “Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo”.

5. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17.00, wcześniej o godzinie 16.30 różaniec pierwszo sobotni.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

7. W piątek na godzinę 15.30 zapraszam do Świetlicy „Klub Senior+” wszystkie dziewczynki pragnące śpiewać w scholi parafialnej.

8. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Za tydzień składka mszalna przeznaczona będzie na potrzeby naszej Archidiecezji. Za tydzień także zbiórka do puszek na Zakony Kontemplacyjne z naszej Archidiecezji.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 336, 340, 346, 350.


Ewangelia – na III Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: “Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus wybiera apostołów. Ocenia ich według umiejętności współpracy. Rybacy, znajdując się w łodzi lub kutrze, muszą umieć ściśle ze sobą współpracować. Bez tego praca na jeziorze czy morzu jest niemożliwa. Dodatkowo apostołowie byli połączeni więzami rodzinnymi. Umieli współpracować z ojcem i rodzeństwem.

Jezus mówi do nich językiem zawodowym. Wzywa ich „do pójścia za Nim”, ale ma na uwadze dalszą ich pracę i współpracę. Mają być „rybakami ludzi”. Ta współpraca w przepowiadaniu Ewangelii jest jej kartą atutową.

Pytania dotyczące naszej współpracy w zawodzie: Czy ona jest świadectwem naszej przynależności do Jezusa? Czy umiemy współpracować z innymi? Jeśli tak, to wszyscy na tym korzystają: jakość pracy, szef, instytucja, my sami. Jeśli tego zabraknie, miejsce pracy zamienia się w teren stresogenny, a on przypomina strefę trzęsienia ziemi, które w ułamkach sekundy potrafi zniszczyć wszystko.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Módlmy się, aby chrześcijanie i Ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.

Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Diecezjalna różańcowa:

Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i uzdrowienie.