Ogłoszenia duszpasterskie – VII Niedziela Zwykła – 23.02.2020

1. Dzisiaj 7 Niedziela zwykła, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu (26 lutego). Msze Święte o  godz. 8.00 i 17.00 z obrzędem posypania głów popiołem. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Post rozpoczyna czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18-ym, a 60-ym rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcam także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14-go roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od środy popielcowej trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

3. Nabożeństwa w Wielkim Poście, na które serdecznie zapraszam:

– w piątek Droga Krzyżowa (dla dorosłych i dzieci) po Mszy św. o godzinie 16.30, a następnie Msza Święta

– w Niedzielę o 15.00  Gorzkie Żale, a po skończonym nabożeństwie, Msza Święta już bez homilii.  W tym roku kazania Pasyjne będzie głosił Ksiądz Łukasz Dziedzic, wikariusz z Iwonicza. W czasie Gorzkich Żali zbierane będą ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Dzisiejsza składka, zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. W przyszłą niedzielę 1 marca zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15, w czasie której będziemy się modlić za Księdza Prałata Kazimierza z okazji Jego zbliżających się imienin.

7. We wtorek zapowiadany pierwszy dzień Nowenny Akcji Katolickiej. O godzinie 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja w ciszy do 16.40, następnie Nowenna i Msza Święta.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 392, 394, 400, 406, 408, 410.

9. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.


Ewangelia – na VII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Nie da się wędrować ścieżkami wydeptanymi przez ludzi bez opanowania sztuki przebaczania i umiejętności proszenia o przebaczenie, kiedy sami kogoś zranimy. Takie zadanie postawił przed nami Chrystus. Tym, że przebacza, różni się chrześcijanin od innych, którzy Ewangelii nie znają. Na to przebaczenie czeka Bóg i czekają ci, którzy wiedzą, że jesteśmy uczniami Chrystusa.

Pierwszym miejscem przebaczenia jest dom rodzinny. On jest niezniszczalny dzięki przebaczającej miłości. Drugim miejscem jest zakład pracy. Spędzamy w nim kilka godzin dziennie. Wzajemne zależności w pracy oraz bliskie kontakty są połączone z sytuacjami, w których jeden rani drugiego. Leczenie tych ran jest możliwe na bieżąco. Jezus mówi jasno: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45).

Poprzeczka naszej doskonałości jest zawieszona wysoko: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Chodzi o doskonałość przebaczenia. W tym jednym możemy być równi Bogu!


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Łukasz Kamil Wais, zamieszkały w Klimkówce – ulica Rzeczna, pochodzący z naszej Parafii i Katarzyna Anna Przytulska, zamieszkała w Rymanowie – ulica Parkowa, pochodząca z Parafii Świętego Wawrzyńca w Rymanowie.  Zapowiedź I.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty

W bieżącym roku obchodzimy 100 letnią rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II dla upamiętnienia tegoż Jubileuszu, będą organizowane różne sympozja, akademie, nabożeństwa. Fundacja im. Św. Jana Pawła II “WZRASTANIE” założona przed 28 laty z inicjatywy Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka prowadzi różne Dzieła pomocy dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym.

Dla upamiętnienia Papieskiego Jubileuszu w Archidiecezji Przemyskiej, staraniem Fundacji “WZRASTANIE” i błogosławieństwem Ks. Abpa Metropolity Adama Szala podjęto inicjatywę utworzenia Domu Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością, w adoptowanym na ten cel zabytkowym obiekcie w Przeworsku. Będzie to Wotum Wdzięczności Archidiecezji Przemyskiej za Wielkiego Rodaka i Papieża Jana Pawła II.

U progu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową zachęcamy do złożenia ofiary na tacę jako jałmużny postnej przeznaczonej na ten “Żywy Pomnik Św. Jana Pawła II”, który będzie służył osobom z niepełnosprawnością.

Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Diecezjalna różańcowa:

Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i uzdrowienie.