Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkiego Postu – 01.03.2020

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyrażamy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godzinie 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00 .

W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00, w sobotę o godzinie 8.00 .

2. Przypominam wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

3. Dzisiejsza niedziela jest tak zw. Niedzielą Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej racji także zbiórka do puszek na cele misyjne .

4. Od wtorku 10 marca rozpocznie się Nowenna przed Uroczystością Świętego Józefa. Zapraszam na Msze Święte, po  których będziemy odmawiali Litanię do Opiekuna Świętej Rodziny i Patrona Kościoła Świętego.

5.W czwartek po Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii .

6. Dziś 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszam podczas Mszy Świętej i Maryi polecamy wszystkie Niewiasty naszej Parafii.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 31, 31 A, 33 , 35 .

8. Od 14 marca ks. bp Stanisław Jamrozek rozpoczyna w naszym rymanowskim Dekanacie wizytację kanoniczną wszystkich parafii. W naszej Parafii wizytacja będzie miała miejsce 31 marca, we wtorek. Wszystkich animatorów naszych wspólnot parafialnych proszę o przygotowanie pisemnych sprawozdań z pracy i formacji grup na jednej stronie A4 do 15 marca.


Ewangelia – na II Niedzielę Wielkiego Postu

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: “Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy,nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Każdy z nas wyciągnie coś dla siebie z tej Ewangelii. Dla mnie niesamowicie zaskakująca jest bezinteresowność wybrania tych trzech apostołów. Zaskakujące jest też to, że Pan Bóg po raz kolejny przypomina, iż w życiu najważniejsze jest słuchanie. Słuchanie Jego i słuchanie głosu Jezusa. I może nie tyle zaskakująca, co mądra jest jeszcze ta drobna uwaga: żeby rozpoznać znaki Boże, żeby rozpoznać przemienienia, objawienia, trzeba tego chcieć, bo inaczej może się okazać, że Pan Bóg czyni wiele cudów w naszym życiu, ale one przechodzą nam koło nosa, bo nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Łukasz Kamil Wais, zamieszkały w Klimkówce – ulica Rzeczna, pochodzący z naszej Parafii i Katarzyna Anna Przytulska, zamieszkała w Rymanowie – ulica Parkowa, pochodząca z Parafii Świętego Wawrzyńca w Rymanowie.  Zapowiedź III.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty

W czwartek po Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem nawrócenia.