Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020

1.Dziś w niedzielę 29 marca ze względu na kwarantannę, której jeszcze podlegam, a nie została ona na mnie zawieszona, nie będzie Mszy Świętych. Kościół będzie otwarty cały dzień i będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w Tabernakulum i odprawienia indywidualnego nabożeństwa.

Gdy tylko w najbliższym czasie (mam nadzieję, że w poniedziałek) przestanę podlegać kwarantannie, będą sprawowane Msze Święte w naszym kościele. Msze Święte w tygodniu, po zmianie czasu na letni, w dni powszednie będą o godzinie 18.00. Proszę także aby zachowywać limit 5 osób na każdej Mszy Świętej, w dni powszednie, jak i w niedzielę i aby uczestniczyli w Eucharystii tylko Ci, którzy będą mieli sprawowaną i zamówioną intencję (tylko 3 osoby z intencji w dzień powszedni, gdy są dwie intencje i  5 osób z intencji niedzielnej).

Władze cywilne wydały rozporządzenia, które zostały przyjęte przez nasze władze kościelne i my jako parafia musimy się im podporządkować. Podczas Mszy Świętej oprócz asysty i Celebransów nie może być więcej jak 5 osób.

2. Przypominam także, że ze względu na panującą w kraju pandemię i wzrost zachorować odwołane są wszystkie celebrowane razem nabożeństwa: Gorzkie Żale (śpiewane przed Mszą o godzinie 11.00), Drogi Krzyżowe (odprawiane w piątki o godzinie 16.30), Godzinki (śpiewane przed Mszą o godzinie 7.30), Różaniec (odmawiany przed Mszą o godzinie 9.15). Zachęcam jednocześnie do ich indywidualnego lub rodzinnego odprawiania nabożeństw.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej, która rozpocznie Wielki Tydzień. Msze Święte z limitem uczestników (5 osób) o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie palm. Bardzo proszę, aby w sobotę przynieść palmy do Kościoła, umieścić je tak, aby potem w niedzielę po skończonych Mszach Świętych je odebrać (po godzinie 12.00). W ten sposób będziemy mieli łączność z Kościołem parafialnym, a we Mszy Świętej będziemy uczestniczyli przez Środki Masowego Przekazu.

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za zmarłych kapłanów na świecie, którzy zarazili się COVID – 19 pełniąc posługę  duszpasterską.

– w piątek ze względu na pandemię nie odwiedzę chorych pierwszo piątkowych, nie będzie też spowiedzi w Kościele. Proszę w tym dniu przyjąć komunię świętą duchową wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć we Mszy Świętej.

– w pierwszą sobotę miesiąca odmówmy w naszych rodzinach różaniec, prosząc Matkę Bożą Fatimską o pomoc w walce z epidemią.

– w niedzielę 5 marca nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Wszystkich Zelatorów Róż proszę aby sami dokonali tej zmiany albo proszę dokonać wymiany tajemnic różańcowych między poszczególnymi Braćmi i Siostrami, w ramach swojej Róży.

5.Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca, składka Mszalna miała być przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Ze względu na ograniczoną liczbę wiernych bardzo proszę, aby ofiary na ten cel, jak i na kwiaty do Bożego Grobu składać w zakrystii lub wpłacając datki na konto parafialne. Konto podane jest na naszej stronie parafialnej, po wybraniu zakładki „kontakt”.

6.Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski i Naszego Księdza Arcybiskupa należy zachować szczególne środki ostrożności przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. „Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.” 

W naszej  Parafii, Kościele nie ma możliwości aby znaleźć takie miejsce, dlatego zachowując szczególną ostrożność i będąc po doświadczeniach związanych z kwarantanną, muszę myśleć także o tym, że ewentualny kontakt z osobą zarażoną, może znowu spowodować przymusową kwarantannę, a co za tym idzie zamknięcie kościoła i brak nabożeństw na ten szczególny czas Triduum paschalnego i Świąt Paschalnych. W związku z zaistniałą sytuacją, na czas ogłoszonej epidemii, spowiedź wielkanocna przełożona na czas po Świętach.

Przypominam także, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 81, 87, 89, 91.

8.Od środy 25 marca do niedzieli 29 marca nie były odprawiane Msze Święte, a były zamówione intencje mszalne. Bardzo proszę aby rodziny, które w tym czasie miały zamówione Msze Święte skontaktowały się ze mną telefonicznie, w celu uzgodnienia nowego terminu sprawowanej Eucharystii.


Ewangelia – na V Niedzielę Wielkiego Postu

Ewangelia według Świętego Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: “Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: “Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: “Chodźmy znów do Judei”. Rzekli do Niego uczniowie: “Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” Jezus im odpowiedział: “Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”. To powiedział, a następnie rzekł do nich: “Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić”. Uczniowie rzekli do Niego: “Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: “Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: “Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: “Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu odrzekła: “Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Powiedział do niej Jezus: “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: “Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: “Nauczyciel tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: “Gdzie go położyliście?” Odpowiedzieli Mu: “Panie, chodź i zobacz!” Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: “Oto jak go miłował!” Niektórzy zaś z nich powiedzieli: “Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: “Usuńcie kamień!” Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: “Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: “Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: “Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: “Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: “Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Refleksja nad Słowem Bożym

Czytając dzisiejszą Ewangelię, nie można przeoczyć  jednej ważnej deklaracji Marty. Na pytanie o wiarę w Jezusa (mimo śmierci Łazarza) nie waha się zdecydowanie odpowiedzieć: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz” . Tak zdecydowana postawa uczy współczesnego człowieka konsekwencji. Niezależnie od tego, jakie spotkają nas „wyroki Boże”, trzeba Mu ufać i zawierzać swoje życie, problemy, najbliższych. Marta udowadnia, że nawet w obliczu niespodziewanej śmierci można pozostać przy Bogu bez buntu. Nie jest to oczywiście prosta do realizacji postawa! Kiedy przychodzi ból czy cierpienie, kiedy przeżywamy czas pandemii łatwo szukać winnego w Bogu. Jezus jednak pokazał, że możliwa jest zupełnie inna postawa. W Wielkim Poście Mesjasz udowadnia, że ból może mieć charakter wyzwalający. W cierpieniu człowiek ma szansę przekroczyć siebie, swoje słabości i egoizm oraz odkryć przemieniające oblicze cierpienia. Marta, pochylając się nad grobem brata, cierpiała, ale jednocześnie oddawała wszystko Bogu.

Jakże w tym miejscu nie przytoczyć postawy Jana Pawła II, który przebudziwszy się po zabiegu tracheotomii, napisał na kartce: „Coście mi zrobili? Mimo wszystko: totus Tuus”. Takie całkowite oddanie Bogu to wspólny mianownik postawy Jezusa, Marty i Papieża. Jest ona także osiągalna dla nas. Potrzeba jednak jednego: troski o własną wiarę! Potrzeba zaufania Bogu i Bożej Opatrzności w tych trudnych czasach zarazy, w których przyszło nam żyć.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Diecezjalna różańcowa:

Aby Eucharystia była dla nas źródłem nawrócenia.