Ogłoszenia duszpasterskie – Niedzieli Palmowej – 05.04.2020

1.Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

2.Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o godzinie 18.00. Uczestniczy w niej oprócz asysty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów – 5 osób. Po skończonej Mszy Świętej Pan Jezus będzie w Ciemnicy. Zgodnie z rozporządzeniem Episkopatu Polski i naszego Arcybiskupa Adama Szala w tym roku w Parafiach organizuje się symboliczne Ciemnice i Boże Groby. W naszym Kościele Ciemnicą będzie Tabernakulum naszego Kościoła, gdzie do godziny 21 będziemy mogli w grupkach nie większych jak 5 osób (przez krótką chwilę) adorować Pana Jezusa . 

3. W Wielki Piątek Kościół będzie otwarty od godziny 8.00 i można także adorować Pana Jezusa w Ciemnicy (oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów). Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18.00. Po jej zakończeniu nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do symbolicznego Grobu, który w naszym Kościele będzie przy Ołtarzu Głównym. Możliwość adoracji do godziny 21. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły ilościowy – jeden posiłek do syta i dwa lekkie i post jakościowy – od pokarmów mięsnych. W tym roku nie będzie Straży Grobowej i nie będzie zorganizowanych adoracji ulicami i Róż różańcowych. Nie będzie także naszej tradycyjnej Drogi Krzyżowej.

4. W Wielką Sobotę Kościół będzie otwarty od godziny 8.00 i do godziny 18.00 będzie adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. Będzie także wystawiony Krzyż, który adorujemy przez skłon Jemu oddany i nie całujemy Krzyża. Ofiary od Krzyża przekazane będą na rzecz Ziemi Świętej. Nie będzie także poświęcenia pokarmów, które w rodzinach sami pobłogosławimy w czasie śniadania wielkanocnego. Na naszej stronie jest umieszczona specjalna modlitwa do pobłogosławienia pokarmów wielkanocnych w rodzinach, w czasie śniadania wielkanocnego .

Wigilia Paschalna godz. 18.00 wieczorem. Po liturgii Wigilii Paschalnej adoracji Najświętszego Sakramentu już nie ma.

5. Porządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 6:00 (rezurekcja), 9:15, 11:00. Nie ma mszy św. po południu. W czasie Mszy o godzinie 6.00 nie będzie procesji, będzie odśpiewanie uroczystego Ciebie Boga wysławiamy i Uroczyste błogosławieństwo przy Ołtarzu i na zewnątrz Kościoła dla całej Wspólnoty naszej Parafii, która będzie w tej godzinie duchowo łączyła się z nami .

6. Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny godz. 7:30, 9:15, 11:00.  Nie będzie mszy Świętej po południu.

7. Bardzo proszę zachować limit pięciu osób w czasie Mszy Świętej Triduum Paschalnego i w czasie samych Świąt Wielkiej Nocy. Ogłoszenie, w którym piszę, że adoracja będzie do godziny 21 wieczorem i przez cały dzień, nie jest z mojej strony żadnym przymusem i na pewno dalekie jest to sformułowanie od tego, aby kogokolwiek narażać na grożące niebezpieczeństwo zarażenia. Osoby szczególnie obciążone innymi chorobami, starsze, dzieci, bojące się zarażenie i tych, którzy mają jakieś obawy proszę wręcz aby pozostały w domu i łączyły się z nami przeżywając Liturgię owych dni przez Środki Masowego Przekazu. Przed nami jeszcze nie jedne Święta i nie jedno uroczyste przeżywanie Paschy. Wierzę w to mocno, że zmartwychwstały Chrystus pokaże swoją moc właśnie teraz, abyśmy na własne oczy zobaczyli, że jest On Panem Życia i Śmierci i pokona śmiercionośną zarazę.


Ewangelia – na Niedzielę Palmową (Męka Pańska)

Ewangelia według Świętego Mateusza

(Mt 26, 14 – 27, 66)

Refleksja nad Słowem Bożym

Tak często w Niedzielę Palmową zatrzymujemy się na samych palmach i na tryumfie Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Chcemy w nim uczestniczyć. To radosne godziny spędzone przy Jezusie. On był szczęśliwy, widząc otaczających Go wielbicieli. Nie było to jakieś groźne zajmowanie Jerozolimy. Jezus wjeżdżał do stolicy na ośle, a nie na zbrojnym koniu. Uczniowie i Jego sympatycy to rozumieli. Oni przez Niego odkrywali, że nawet okupacja rzymska nie przeszkadza w tym, by mogli żyć w świecie prawdy i miłości.

Święty Mateusz, który był świadkiem tego wjazdu, zanotował jednak nie tylko wjazd, ale i drugie wydarzenie, które miało miejsce w tym samym dniu. Oto Jezus ten tryumfalny wjazd kończy z biczem w ręku. Wkracza do świątyni i wyrzuca z niej sprzedających i wymieniających pieniądze. Staje w obronie świętości świątyni, która jest domem modlitwy.

Te dwa wydarzenia trzeba połączyć. Jezus mógł zrobić porządek w świątyni, bo był otoczony tłumem wielbicieli, dla których życie religijne i modlitwa znaczyły tysiąc razy więcej niż układy społeczne i polityczne. Władzy się to nie podobało. Za kilka dni urządzą Mu wyjście z Jerozolimy z krzyżem na ramieniu na miejsce straceń. Te wydarzenia łączą się w całość. Świat chce mieć nasze świątynie, aby w nich prowadzić biznes, by były do jego dyspozycji. Świątyń nie traktuje jako domów modlitwy. Dla niego są to zawsze „jaskinie”, w których dobre interesy są ważniejsze niż kontakt z Bogiem.

Niedziela Palmowa zmusza każdego wierzącego do odpowiedzi na pytanie: Czym dla mnie jest świątynia? Zwłaszcza w obecnym czasie, czy mi jej nie brakuje, gdy nie z własnej winy nie mogę do Niej teraz przychodzić. Oby po wszystkim, kiedy nastaną zdrowsze czasy Świątynie znów wypełniły się tymi, którzy w duchu i prawdzie, ze szczerym sercem będą chcieli tu przyjść i słuchać Zmartwychwstałego Pana.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Do Sakramentu małżeństwa przygotowują się: Dawid Jan Śliż, zamieszkały w Jaśle, ulica Kaczorowy, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i Elżbieta Teresa Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Księdza Waisa, Parafia nasza.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Diecezjalna różańcowa:

O doświadczenie Zmartwychwstałego Pana w celebracji Mszy Świętej.