Limit osób

Drodzy Parafianie

Bardzo proszę zachować limit pięciu osób w czasie Mszy Świętej Triduum Paschalnego i w czasie samych Świąt Wielkiej Nocy. Ogłoszenie, w którym piszę, że adoracja będzie do godziny 21 wieczorem i przez cały dzień, nie jest z mojej strony żadnym przymusem i na pewno dalekie jest to sformułowanie od tego, aby kogokolwiek narażać na grożące niebezpieczeństwo zarażenia. Osoby szczególnie obciążone innymi chorobami, starsze, dzieci, bojące się zarażenie i tych, którzy mają jakieś obawy proszę wręcz aby pozostały w domu i łączyły się z nami przeżywając Liturgię owych dni przez Środki Masowego Przekazu. Przed nami jeszcze nie jedne Święta i nie jedno uroczyste przeżywanie Paschy. Wierzę w to mocno, że zmartwychwstały Chrystus pokaże swoją moc właśnie teraz, abyśmy na własne oczy zobaczyli, że jest On Panem Życia i Śmierci.

Ks. Bogdan Kielar