Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2020

Fundament i istota wiary chrześcijańskiej

Niedziela Zmartwychwstania i okres wielkanocny to ukoronowanie drogi Jezusa Chrystusa – wielkie zwycięstwo życia nad śmiercią. Jako katolicy wierzymy, że dostąpimy udziału w zmartwychwstaniu tak jak Chrystus, i tę radość właśnie świętujemy.

Porządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 6:00 (rezurekcja), 9:15, 11:00.

Nie ma mszy św. po południu. W czasie Mszy o godzinie 6.00 nie będzie procesji, będzie odśpiewanie uroczystego Ciebie Boga wysławiamy i Uroczyste błogosławieństwo przy Ołtarzu i na zewnątrz Kościoła dla całej Wspólnoty naszej Parafii, która będzie w tej godzinie duchowo łączyła się z nami .