Wielki Czwartek A.D. 2020

Pamiątka Ustanowienia SAKRAMENTÓW EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. (…)
Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok wspomnienia obrazu kapłana.”
                                                                                           Św. Jan Maria Vianney

Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o godzinie 18.00. 

Uczestniczy w niej oprócz asysty – 5 osób. Zachęcam bardzo do świętowania wieczoru wielkoczwartkowego w domu i proszę o łączność duchową.

Po skończonej Mszy Świętej Pan Jezus będzie w Ciemnicy. W tym roku w Parafiach organizuje się symboliczne Ciemnice i Boże Groby. W naszym Kościele Ciemnicą będzie Tabernakulum naszego Kościoła, gdzie do godziny 21 będzie można (przez krótką chwilę) adorować Pana Jezusa w grupkach nie większych jak 5 osób.