Większy limit osób w kościele

Z dniem 20 kwietnia (poniedziałek) zmieniają się reguły dotyczące uczestniczenia w nabożeństwach religijnych. Zwiększeniu ulega limit osób w miejscach kultu religijnego, do 1 osoby na 15 mkw.

Do 19 kwietnia wciąż obowiązują jednak wcześniej wprowadzone przez rząd regulacje, zgodnie z którymi w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego duchownych i osoby posługujące.

Pamiętajmy również o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w miejscach ogólnodostępnych,  jak i o zachowaniu bezpiecznej odległości poza budynkiem kościoła.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

Ust i nosa nie muszą mieć zakrywane dzieci do ukończenia czwartego roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, aby podczas zdejmowania maseczki jednorazowej nie dotykać nią oczu, nosa i ust. Maseczkę należy wyrzucić do kosza na odpady, a następnie umyć ręce wodą i mydłem. Z kolei wielorazowe maseczki wymagają regularnej sterylizacji – taką maseczkę należy prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.