Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia – 19.04.2020

1.Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Za tydzień zbiórka do puszek na potrzebujących.

4. Jak wiemy, od poniedziałku – 20 kwiecień, zostaje zwiększony limit uczestników we Mszach Świętych, 1 osoba – na 15 m2. Oznacza to, że wewnątrz naszej Świątyni może być więcej osób, pozostali chętni, gdy będzie większa liczba w Kościele mogą uczestniczyć na zewnątrz przy zachowaniu odpowiednich odległości. Zachowujemy także w czasie pobytu w Kościele i na zewnątrz, zarządzenie o noszeniu masek ochronnych. W związku z tym, że limit Uczestników Mszy Świętych został zwiększony, w przyszłą niedzielę 26 kwietnia będzie już Msza o godzinie 15.30.  W dalszym ciągu dla wszystkich osób starszych, bojących się zarażenia dana jest dyspensa Księdza Arcybiskupa Adama Szala zwalniająca w takim przypadku od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Dyspensa dana jest do odwołania.

5. Składka Mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Dziękuję za wszystkie ofiary, które składane są na tacę, w kopertach i te, które są wpłacane na konto parafialne. Od 15 marca nie ma praktycznie wpływów z tacy mszalnej, a wszystkie opłaty, płaca pracowników kościelnych, utrzymanie Kościoła, cmentarza i wszystkie należności trzeba regulować na bieżąco. Tym bardziej składam serdeczne Bóg zapłać za odpowiedzialność i świadomość przynależności do naszej Wspólnoty, którą tworzymy.

6. W czwartek w Kościele będziemy obchodzili Uroczystość Świętego Wojciecha, Patrona Polski.

7. W sobotę 25 kwietnia trzeci miesiąc Nowenny przed Jubileuszem 25 lecia Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 16.00, adoracja w ciszy, o godzinie 17.40 Nowenna Akcji Katolickiej i po niej Msza Święta.

8. We wtorek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie w Kościele rodziców dzieci klas III , które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, w celu ustalenia nowego terminu Komunii Św. Ze względu na pandemię i limit osób proszę o przybycie po jednej osobie z każdej rodziny.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 2, 4, 6.


Ewangelia – na Niedzielę Miłosierdzia

Ewangelia według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: “Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Refleksja nad Słowem Bożym

Bóg istnieje niezależnie od tego, czy ktoś w Niego wierzy, czy nie. On stworzył świat, On czuwa nad nim w swej opatrzności, On prowadzi do celu wszystko, cokolwiek istnieje. Można o takim Bogu dość dużo wiedzieć na podstawie słuchania lub czytania. Ale jak długo to nie jest mój Bóg, tak długo są to jedynie wiadomości, które nie różnią się niczym od setek innych. To tak jak w słowniku, hasło „Bóg” może być zanotowane obok tysięcy innych haseł, ale z tego nic nie wynika.

Wydarzeniem zmieniającym życie jest odkrycie tego, że to jest mój Bóg. Wówczas On jawi się jako wielka tajemnica, która otwiera dla mnie swe drzwi. Wchodzę i jestem w owym świecie, tysiące razy bardziej realnym niż ten, w którym się rodzę i umieram. Ten bowiem jest przemijający, a świat Boga jest wieczny i żywy tak intensywnie, że w nim nie ma ani śladu śmierci.

Takie spotkanie nazywamy nawróceniem. Ono bowiem jest początkiem nowej drogi życia. Wszystko zostaje mu podporządkowane. Na takie nawrócenie czekał Tomasz Apostoł. Gdy spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem, rzekł krótko: „Pan mój i Bóg mój”. Tu słowo „mój” jest najważniejsze. Na takie spotkanie czeka wielu.

Przeżyła je św. Faustyna Kowalska. Ona odpowiedziała Jezusowi równie zwięźle: „Jezu, ufam Tobie”. To jest jej osobiste wyznanie. Ona chce, aby wszyscy potrafili tak powiedzieć do Jezusa. W takim akcie jest otwarta nowa droga życia.

Miłosierdzie Boga najpełniej rozumieją właśnie ci, którzy doświadczają wtargnięcia Boga w ich życie. Ten, kto potrafi sercem powiedzieć: „Jezu, ufam Tobie”, jest ocalony. Jezus jest jego. Powtórzy on za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

Tak ujęty akt wiary jest zawsze wyznaniem miłości. Ten bowiem, kogo kocham, jest mój. Osobisty wymiar odniesienia do Jezusa i do Boga Ojca jest w akcie wiary wyjątkowo ważny. Jak długo tego odniesienia nie ma, tak długo akt wiary jest słaby i nie kształtuje życia człowieka.

Dziś Tomasz Apostoł wzywa do odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg jest twój? Szczęśliwi, którzy mówiąc o Bogu, używają słowa „mój”, bo oni wiedzą, o kim mówią.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Do Sakramentu małżeństwa przygotowują się:

Mateusz Jakub Wais, zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, na ulicy Zdrojowej, Parafia św. Iwona  i  Aleksandra Maria Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia nasza.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty

We wtorek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie w Kościele rodziców dzieci klas III , które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, w celu ustalenia nowego terminu Komunii Św. Ze względu na pandemię i limit osób proszę o przybycie po jednej osobie z każdej rodziny.


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Diecezjalna różańcowa:

O doświadczenie Zmartwychwstałego Pana w celebracji Mszy Świętej.