Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocy – 26.04.2020

1.Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcam przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

2. Dziś także zbiórka do puszek na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia wspomagająca potrzebujących w naszej Archidiecezji Przemyskiej.

3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. W przyszłą niedzielę 3 Maja Uroczystość NMP Królowej Polski. W naszej Parafii to także Dzień Odpustu w Kościółku. Ze względu na ograniczenia w uczestnictwie we Mszach Świętych  odpust będzie miał charakter wewnętrzny, bez grup pielgrzymkowych i bez zapraszania Gości. Bardzo proszę o zachowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, aby zachować od siebie (poza rodziną) odległość 2 metrów i proszę o ubranie maseczek ochronnych. Msza Święta odpustowa w Kościółku o godzinie 11.00. W tym dniu także Msze Święte w Kościele parafialnym o godzinie 7.30 i 11.00. Nie będzie Mszy o godzinie 15.30.

5. W piątek 1 maja rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc roku, poświęcony Matce Bożej, którą czcimy śpiewem Litanii Loretańskiej. W naszym Kościele nabożeństwo majowe o godzinie 17.30, po nim bezpośrednio Msza Święta. 6. W tym tygodniu pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– spowiedź święta przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą, a w piątek od godziny 16.45 do 17.30. Nie będzie odwiedzin chorych pierwszo piątkowych.

– w pierwszą sobotę miesiąca różaniec o godzinie 17.00, prowadzony przez Akcję Katolicką.

– zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę po Mszy o godzinie 9.15. Proszę na zmianę jednego przedstawiciela Róży, Zelatora albo wyznaczoną osobę, która wymieni tajemnice dla wszystkich sióstr i braci ze swojej Róży.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery: 10, 12, 18.


Ewangelia – na III Niedzielę Wielkanocy

Ewangelia według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: “Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: “Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: “Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: “To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: “O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: “Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: “Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jan Paweł II napisał w Tryptyku rzymskim:

„A przecież niecały umieram,

to, co we mnie niezniszczalne, trwa!

(…………………………………………..)

To, co we mnie niezniszczalne,

teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!”

W kontekście zmartwychwstania Jezusa i śmierci Jana Pawła II te słowa nabierają szczególnego wydźwięku. Cały pontyfikat papieża Polaka i jego świadectwo były skoncentrowane wokół życia. Wiara w pusty grób jest afirmacją życia, najwyższej wartości. Idźmy zatem wraz z uczniami do Emaus, aby spotkać Boga żywego, idźmy poznać Go przy łamaniu chleba po to, abyśmy byli pewni, że w chwili śmierci życie się nie kończy, ale zaczyna.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Do Sakramentu małżeństwa przygotowują się:

Mateusz Jakub Wais, zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, na ulicy Zdrojowej, Parafia św. Iwona  i  Aleksandra Maria Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia nasza.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Diecezjalna różańcowa:

O doświadczenie Zmartwychwstałego Pana w celebracji Mszy Świętej.