Odpust w Kościółku – nowe ogłoszenie

3-go maja obchodzimy nasz parafialny odpust ku czci Znalezienia Krzyża Świętego, który zawsze przyciągał tłumy pątników i pielgrzymów i który na trwałe wrósł w nasz pejzaż parafialny. Niestety w tym roku, pewno po raz pierwszy w historii będzie on obchodzony tak skromnie, ze względu na epidemię koronawirusa.

Nawiązując do wcześniejszego ogłoszenia, jeszcze raz informuję i przypominam, że tegoroczne uroczystości odpustowe w kościółku mają charakter WYŁĄCZNIE wewnętrzny w Parafii, podczas których obowiązują wszystkie przepisy wynikające z Rozporządzeń Ministerialnych.

Podczas nabożeństwa w kościółku mogą przebywać tylko osoby celebrujące. Wierni muszą pozostać na zewnątrz i dzięki głośnikom uczestniczyć czynnie w Eucharystii.

Wszyscy wierni, w tym przed kościołem mają obowiązek zakrywać usta i nos oraz zachować min. 2 m odstępu, jeśli nie są członkami rodziny mieszkającej w tym samym domu.

Komunia Święta będzie rozdawana na zewnątrz. Do Komunii podchodzimy pojedynczo w 2m odstępach i tylko w chwili przyjęcia Komunii Św. odkrywamy twarz.

Będzie możliwość wejścia do kościółka po zakończonym nabożeństwie z zachowaniem zasady 1 osoba na 15 m2 powierzchni kościółka, zatem w naszym kościółku będzie to 4 osoby. Osoby, które podejdą i stwierdzą, że w kościółku jest już 4 osoby proszę o pozostanie na zewnątrz świątyni. Wszystkich, którzy zgromadzą się w kościele proszę o zachowanie odpowiedniej odległości od pozostałych zgromadzonych i o krótką modlitwę aby umożliwić wejście oczekującym na zewnątrz.

Osoby starsze, chore i dzieci proszę o skorzystanie ze Mszy Świętych sprawowanych w kościele parafialnym.

Informuję, że teren będzie kontrolowany przez policję, a nad zachowaniem porządku dodatkowo będzie czuwać nasza jednostka OSP.

W związku z zaistniałą sytuacją bardzo broszę WSZYSTKICH o wyrozumiałość i  roztropne podejście do zaistniałej sytuacji aby uniknąć niepotrzebnych emocji i nieprzyjemności.

Proboszcz Parafii

Ks. Bogdan Kielar