Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocy – 03.05.2020

1.Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

3. Dziś dzień odpustu w Kościółku. Czcimy cudowny Krzyż, który chroni nas przed niebezpieczeństwami, tyle cudów i łask doznaliśmy dzięki temu miejscu. Uroczysta suma odpustowa o godzinie 11. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, tak jak prosiłem tydzień temu, uroczystość będzie miała charakter wewnętrzny. Proszę zachować odległości miedzy sobą i ubrać maseczki ochronne. W tym dniu Msze Święte jeszcze w Kościele parafialnym o godzinie 7.30 i 9.15. Nie będzie Mszy o godzinie 15.30.

4. W tym tygodniu rozpoczynamy odprawianie Mszy Świętych w Kościółku:

w środę wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.20, adoracja w ciszy i Litania do Krzyża Świętego, a następnie Msza o godzinie 10.00

w piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.20, adoracja w ciszy, Nowenna do Bożego Miłosierdzia i Msza Święta o godzinie 10.00.

w niedzielę Msza Święta w Kościółku o godzinie 11.00. Nie będzie wtedy Mszy o 11.00 w Kościele parafialnym. Mszę w Kościele głównym pozostają 7.30, 9.15 i 15.30.

– ponadto Kościółek będzie otwierany zawsze rano, każdego dnia  i będzie możliwość modlitwy indywidualnej dla wszystkich chętnych.

5. Rozpoczął się miesiąc Maj, poświęcony Matce Bożej. Zapraszam przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny na nabożeństwa majowe. W naszym Kościele majówka o godzinie 17.30, bezpośrednio po niej Msza Święta. W środy nabożeństwo maryjne łączone z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W piątek  przypada Uroczystość Patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. W swoich modlitwach nie zapominajmy o naszej Ojczyźnie. Z racji Uroczystości nie ma postu od potraw mięsnych.

7. W tym tygodniu także pierwszy czwartek miesiąca. Przeżywając Tydzień modlitw o powołania, w czwartek w sposób szczególny zanośmy te intencje przed Tron Boga w Niebie.

8. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej Archidiecezji.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowa, numery 20, 22, 24, 26,34.


Ewangelia – na IV Niedzielę Wielkanocy

Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jednym ze wspólnych problemów wielu Kościołów lokalnych jest brak powołań kapłańskich i zakonnych. W wielu wypadkach sytuacja staje się dramatyczna do tego stopnia, że zachodzi konieczność likwidowania parafii, zamykania kościołów, a nawet ich sprzedawania i wykorzystywania na inne cele. Czasami dochodzi nawet do sporu o kapłanów między parafiami lub biskupami. W wielu krajach zauważa się pewien rodzaj odrodzenia powołań, ale w innych kryzys się pogłębia. Przyczyn braku powołań kapłańskich jest wiele. Spróbujmy je wymienić.

Pierwszą z nich jest stan naszych rodzin, wśród których mamy do czynienia ze znacznym spadkiem dzietności. Ponadto pojawiają się rodzice, którzy nie przygotowują dzieci do życia ofiarnego, a nawet zaszczepiają im niechęć do powołania duchownego. A przecież od tego, jakie są rodziny, zależy, jacy będą księża. Z wdzięcznością i szacunkiem trzeba więc myśleć o tych rodzinach, które tworzą atmosferę szacunku do sakramentu kapłaństwa.

Innym powodem kryzysu odpowiedzi na powołanie kapłańskie jest sprzeciw środowiska, w szczególności rodziców, wobec wyboru kapłaństwa lub życia zakonnego. Nie jest to problem drugorzędny. W wielu wypadkach odgrywa on decydującą rolę. Niezrozumienie tego powołania w rodzinie chrześcijańskiej sprawia, że rodzice nie zawsze akceptują wybór takiej drogi przez swoje dzieci. W wielu wypadkach można dostrzec egoizm rodziców. Niejednokrotnie widzą oni w tym wyborze pewien rodzaj niedowartościowania ich dzieci i rodziny lub obawiają się samotności.

Po trzecie, jesteśmy także świadkami antyklerykalnej propagandy, której celem jest walka z Kościołem. Objawia się to w chorobliwym tropieniu kapłańskich grzechów, nagłaśnianiu ich w mediach, w przedstawianiu jednostkowych przypadków niewierności kapłańskiej jako praktyki powszechnej. To prawda, kapłani – jak wszyscy ludzie – są grzesznikami. Pamiętajmy jednak o tym, że krytyka może być pożyteczna lub szkodliwa. Przynosi pożytek tylko wtedy, kiedy wypływa z miłości, czyli gdy zmierza do dobra osoby krytykowanej lub do jakiegoś dobra wspólnego. Stąd nie należy przyjmować świadectwa tych, którzy agresywnie krytykując Kościół i księży, sami nie prowadzą dobrego życia, kierują się nienawiścią i chęcią zniesławienia. Mówienie prawdy musi być zawsze podporządkowane miłości.

Niech te myśli będą zaproszeniem do osobistego i wspólnotowego rachunku sumienia. Księża, bracia i siostry zakonne nie biorą się z księżyca (to w nawiązaniu do pojawiających się haseł na murach „księża na księżyc”), ale z naszych rodzin. To m.in. od jakości naszych rodzin zależy i będzie zależeć jakość posługujących wśród nas kapłanów i osób zakonnych.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Do Sakramentu małżeństwa przygotowują się:

Mateusz Jakub Wais, zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, na ulicy Zdrojowej, Parafia św. Iwona  i  Aleksandra Maria Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia nasza.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego kościoła.

Diecezjalna różańcowa:

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.