Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocy – 10.05.2020

1.Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele o godzinie 17.30. Bezpośrednio po nabożeństwie Msza Święta.

3. We czwartek 14 maja Święto św. Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.

4. W sobotę 16 maja wspomnienie Świętego Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny, naszej Archidiecezji i Akcji Katolickiej. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i w pobliskiej Strachocinie . Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.  Jest to dzień patronalny wszystkich Członków Akcji Katolickiej, także z naszej Parafii.

W tym dniu na Mszy świętej będą poświęcone tajemnice różańcowe nowej Róży Rodzin, której patronować będzie Święty Andrzej Bobola.

5. W poniedziałek po Mszy Świętej (18.15) spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

6. We czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Kasztanowej, numery 15,19, 23,39 (Kościół) i numery z ulicy Kasztanowej 6, 6A, 6 C (Kościółek).


Ewangelia – na V Niedzielę Wielkanocy

Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: “Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Życie jest pełne niespodzianek. Nie da się wszystkiego przewidzieć ani zaplanować. Wydarzenia, takie jak śmierć bliskich, kalectwo, choroba, kradzież, nienawiść otoczenia, uśmiech szczęścia, wygrana dużych pieniędzy, w ciągu godziny potrafią przekładać zwrotnice i decydują o zupełnie innej drodze życia, niż była planowana. Trzeba się z tym liczyć. To wymaga nie tylko dobrej znajomości praw życia i układów, z jakimi mamy do czynienia. To wymaga kontaktu z mądrym człowiekiem dysponującym doświadczeniem. On w takich decydujących momentach jest skarbem.

Nie jest łatwo znaleźć takiego człowieka, dlatego Jezus w Ewangelii sygnalizuje, że On jest drogą, prawdą i życiem. Wskazał też konkretne rozwiązanie zawarte w słowach: „Pójdź za Mną”. On sam pragnie być tym mądrym doradcą i w krytycznym momencie chce, aby Mu zawierzono.

Bliskie spotkanie z Nim pomaga dostrzec, że prawdziwy pokój na drodze pełnej niespodzianek jest wówczas, gdy prowadzącym jest Chrystus. On nie popełnia błędów. On daje pewność mądrych kroków w konkretnej sytuacji. To nie tylko mądry towarzysz, ale to przewodnik, który zna drogę i nie postawi kroku na błędną ścieżkę.

Ponieważ ścieżki świata są labiryntem kłamstwa, chciwości, erotyki, brudnych pieniędzy, unikania sprawiedliwości, książę tego świata nienawidzi Jezusa jako tego, który w tym labiryncie doskonale się orientuje i zawsze zna z niego wyjście. Gdy ktoś usidlony wezwie Jezusa, On natychmiast staje przy nim i wyprowadza go z labiryntu.

Człowiek wierzący zawsze żyje z Chrystusem, dlatego nie obawia się zastawionych na niego sideł. Jezus sygnalizuje mu te sidła i nie pozwala w nie wpaść.

Trzeba dobrze znać Ewangelię, bo w niej jest napisane, jak Chrystus chodził po labiryncie tego świata i co Go w nim spotkało. On daje pewność, że ktokolwiek zbłądzi, w Nim znajdzie drogę. Ktokolwiek zostanie okłamany, w Nim znajdzie prawdę, i ktokolwiek zostanie zabity, w Nim znajdzie życie. Dla Niego nie ma sytuacji bez wyjścia. Takiego przewodnika potrzebuje każdy mądry człowiek.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej

Komunikaty


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego kościoła.

Diecezjalna różańcowa:

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.