Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 24.05.2020

1.Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

 2. To ostatni tydzień maja i ostatnie w tym tygodniu nabożeństwa Maryjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku na godzinę 17.30, po majówce Msza Święta. W sobotę  nabożeństwo majowe o godzinie 8.00  i po nim Msza Święta. We wtorek w czasie nabożeństwa będziemy modlili się za wszystkie mamy, w dniu ich Święta.

3. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego, którą uroczystość będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 31 maja 2020 r.

4. Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

5. Jutro w poniedziałek  25 maja, czwarty miesiąc Nowenny przed Jubileuszem 25 lecia Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 16.00, adoracja w ciszy, o godzinie 17.10 Nowenna Akcji Katolickiej, Nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i po nim Msza Święta.

6. Przyszła niedziela jest ostatnia niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.45 zapraszamy wiernych z ulicy Kasztanowej, numery  40, 42, 46, 48 (Kościół) i numery  54, 56 i 58  z ulicy Kasztanowej  (Kościółek).

8. We wtorek 9 czerwca będzie zbiórka zużytych elektrośmieci. Wszyscy, którzy chcą się pozbyć niepotrzebnych, zepsutych lodówek, telewizorów, pralek i innego sprzętu elektrycznego, mogą to uczynić składając sprzęt na parkingu kościelnym. O godzinie 14 przyjedzie samochód, który go zabierze. Pomagamy w ten sposób zarazem w budowie szpitali, szkół, studni itp. na terenach misyjnych. Bardzo proszę aby składać wszystko w jednym miejscu, bez blokowania całego parkingu.


Ewangelia – na Niedzielę Wniebowstąpienia

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Refleksja nad Słowem Bożym

Uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa ukierunkowuje nasze myślenie i nasze działanie na Dom Ojca, do którego z godziny na godzinę zmierzamy.

Jesteśmy w drodze do nieba. O tym nie wolno nam zapomnieć. Jeśli tak się stanie, zaczniemy błądzić. A Ziemia jest kulą i można po niej chodzić w kółko i bez celu. Chrystus wytyczył drogę z ziemi do nieba i Dom Ojca, w którym jest mieszkań wiele, uczynił celem naszego życia.

Przy zmartwychwstaniu świadków nie było. Był tylko pusty grób. A przy wniebowstąpieniu było pięćset osób. Z nich sto dwadzieścia powróciło razem do jednego pomieszczenia i tam czekali na Zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie otrzymali misję od Chrystusa, aby poszli na cały świat i głosili Jego Ewangelię.

Nie da się tego wydarzenia usunąć z Ewangelii. Jest to jedno z największych wydarzeń w historii zbawienia.

Podziękujmy Bogu za tę odrobinę wiary, która nas tu przyprowadziła i która pozwala nam popatrzyć w górę, a nie chodzić tylko w kółko po ziemi. Bowiem ten, który chodzi w kółko, nigdzie nie zajdzie. Zmęczony padnie po drodze.

A my mamy drogę wytyczoną. Dojdziemy do drzwi, które się otworzą. Wyjdzie przez nie Chrystus i powie: „No, udało ci się. Chodź do prawdziwej radości”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Dawid Franciszek Penar, zamieszkały w Klimkówce i Katarzyna Maria Jaracz , zamieszkała w Nienaszowie     
  2. Piotr Nawara, zamieszkały w Nowajowa Góra i Justyna Zając, zamieszkała w Klimkówce

Odeszli do wieczności

Krzysztof Stanisław Krukar – 3.04.1969 – 18.05.2020 z ulicy Księdza Jana Waisa. Zamieszkały w Zalesiu 1 e –  Parafia Pustyny

Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego kościoła.

Diecezjalna różańcowa:

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.