Ogłoszenia duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego – 31.05.2020

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. W poniedziałek  1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież  Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 8.00 i 18.00.

3. W  sobotę 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

4. W czerwcu w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Msza Święta o godzinie 18.00, po której będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

5.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Także w czwartek będziemy obchodzili Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

w piątek spowiedź święta od godziny 17.15 do 18.00. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą.

Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 Osiedle i dół Parafii do Kościoła z ulicą Księdza Waisa. W piątek od godziny 7.30 góra Parafii od Kościoła w stronę Iwonicza Zdroju.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

6. W przyszłą niedzielę  7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Kasztanowej, numery  68, 74, 76, 78  (Kościół) i numery  80, 88  z ulicy Kasztanowej  (Kościółek).

11 czerwca będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Tradycyjnie w tym dniu organizuje się procesje z Najświętszym Sakramentem. W związku z panującą pandemią koronovirusa, w tym roku procesja będzie miała charakter, z zachowaniem przepisów sanitarnych. Starajmy się utrzymać, gdy nie jesteśmy rodziną i nie mieszkamy w jednym domu pewne odległości od siebie. Ołtarze także niech będą symboliczne i skromne. Przeżyjmy wtedy nasze dziękczynienie za Dar Eucharystii. Trasa procesji będzie biegła ulicą Zdrojową, od Kościoła do skrzyżowania z ulicą Słoneczną i Kwiatową. Proszę także o przygotowanie poszczególnych Ołtarzy :

Ołtarz I  – Koło Księdza Prałata (stara plebania) – Przygotowują sąsiedzi i Akcja Katolicka.

Ołtarz II – koło Pani Elżbiety Wais  przygotowują sąsiedzi i Caritas Parafialna.

Ołtarz III – Koło skrzyżowania ulic Zdrojowa, Słoneczna i Kwiatowa (III Stacja Drogi Krzyżowej ) – przygotowują sąsiedzi z tych ulic.

Ołtarz IV – Koło Kościoła – przygotowują Siostry Zakonne i Róże Różańcowe.


Ewangelia – na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Ewangelia według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dla wyjaśnienia tajemnicy napełnienia Duchem Świętym można się posłużyć pewnym porównaniem. To jest podobnie jak z „wypełnieniem” drutu energią elektryczną. Drut staje się przewodnikiem tej energii.

Człowiek wypełniony Duchem Świętym staje się Jego przewodnikiem, przewodnikiem Bożej energii. To stanowi podstawę świadectwa. Chodzi bowiem nie o świadectwo drutu, ale energii, która przez ten drut przepływa. Świadectwo Ewangelii nie jest dowodem możliwości człowieka, ale dowodem tego, że on jest pod napięciem energii Boga. Widać to w jego decyzjach i wyborach, w jego słowach i postawie. Święci to przewody pod wysokim napięciem Bożej energii.

Sakramentem, który wypełnia człowieka Bożą energią jest bierzmowanie. Przygotowanie do niego polega na uświadomieniu owej jakościowej zmiany w życiu po otrzymaniu Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest do tego przygotowany, pozostanie jedynie w wymiarze doczesnym w skali swych możliwości czysto ludzkich. Tak jak drut bez podłączenia spełnia zadania drutu i nic więcej. Kto otrzymał bierzmowanie, winien wiedzieć, że w rękach Boga jest już przewodem, którym energia mądrości chce się posługiwać.

Kościół co roku obchodzi uroczyście wspomnienie zesłania Ducha Świętego, by przypomnieć bierzmowanym ich nowe zadania. W tym dniu stajemy przed pytaniem, w jakiej mierze jesteśmy przewodnikiem energii Boga, a w jakiej nie. Pamiętajmy, że drutem może się posługiwać książę tego świata. Natomiast jeśli ów drut jest pod napięciem energii Bożej, posługuje się nim tylko Bóg. Szatan chce go za wszelką cenę zniszczyć, bo energia Boża na świecie nie jest mile widziana.

Niech to rozważanie będzie dla nas wezwaniem do refleksji nad naszym powołaniem.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Dawid Franciszek Penar, zamieszkały w Klimkówce i Katarzyna Maria Jaracz , zamieszkała w Nienaszowie   
  2. Piotr Nawara, zamieszkały w Nowajowa Góra i Justyna Zając, zamieszkała w Klimkówce

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

Ze względu na to, że w drugi czwartek miesiąca wypada Uroczystość Bożego Ciała, spotkanie comiesięczne Akcji Katolickiej, w najbliższy czwartek po Mszy Świętej.


Komunikaty

Siostra Dorota, Przełożona Sióstr Michalitek w Klimkówce, katechetka klas III, przygotowująca dzieci do I Komunii Świętej, zaprasza we wtorek po Mszy Świętej rodziców dzieci, na spotkanie organizacyjne.


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Módlmy się, aby Ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Diecezjalna różańcowa:

Za dzieci i młodzież, aby Chrystus obecny w Eucharystii umacniał ich wiarę i darzył mądrością.