Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Trójcy Świętej – 07.06.2020

1. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.

2. W czwartek 11 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Mszy Świętej popołudniu już nie będzie. Po Mszy Świętej o godzinie 11 ruszymy z procesją do czterech Ołtarzy. Na początku Krzyż, feletrony, Straż Pożarna, ministranci, chłopcy dzwoniący dzwonkami i dziewczynki sypiące kwiaty. Następnie Najświętszy Sakrament  pod baldachimem i wszyscy wierni. Proszę zachować odległości między sobą, gdy nie mamy maseczek w czasie procesji. Najlepiej byłoby je ubrać, aby nie rozwlekać procesji eucharystycznej.

3. W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali po Mszy św. o godz. 18.00 przez całą oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego. Z racji Oktawy Ksiądz Arcybiskup Adam Szal udzielił na piątek 12 czerwca dyspensy od pokarmów mięsnych .

4. W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu podczas nabożeństwa z litanią po Mszach św. wieczornych, na które serdecznie zapraszam .

5. Dwa tygodnie temu, w czasie Mszy Świętej modlitwą przy Krzyżu Chrystusa w Kościółku obejmowaliśmy wszystkich tegorocznych maturzystów. W najbliższy piątek 12 czerwca będziemy w tym samym miejscu, o godzinie 10.00 prosili o Światło Ducha Świętego dla wszystkich ósmoklasistów, którzy w przyszłym tygodniu przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, który będzie decydował o przyjęciu ich do wybranej szkoły średniej.

6. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Rzecznej, numery 4, 5, 8, 10 (Kościół) i numery 12, 14, 16 z ulicy Rzecznej (Kościółek).


Ewangelia – na Niedzielę Trójcy Świętej

Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”

Refleksja nad Słowem Bożym

Świat jest wielką tajemnicą. Jest nią dla niemowlęcia, które otwiera oczy, nadstawia uszu, by odbierać dźwięki, raduje się, czując dotyk rąk matki, szukając swymi wargami tego, co smakuje. Przygoda poznawania tajemnicy otwiera się przed nim stopniowo. Jego granice poszerzają się, gdy zaczyna się przemieszczać po mieszkaniu, gdy wychodzi poza jego próg. Szczęście dziecka jest połączone z pasją poznawania wciąż nowych przestrzeni, które go otaczają. Biada, jeśli spotka na drodze kogoś, kto mu powie: już wszystko wiesz, już dla ciebie nie ma tajemnic. Zostanie okłamane. Jeśli w to uwierzy, jego życie stanie się szare jak popiół. Nie będzie w nim już nic ciekawego.

Jeśli otaczający nas świat jest zbudowany z miliardów tajemnic, a życie w nim jest tym bogatsze, im głębiej w nie wchodzimy, to co dopiero mówić o tajemnicy Boga, w której zostaliśmy zanurzeni w godzinie naszego chrztu. Kiedy kapłan wypowiadał słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, zostaliśmy zanurzeni w tajemnicy miłości Boga, który jest największą tajemnicą i źródłem wszystkich tajemnic.

Życie religijne polega na udziale w nigdy niewyczerpanej tajemnicy. Im głębiej w nią wchodzimy, tym większą staje się ona tajemnicą. Miłość bowiem jest zawsze wtajemniczeniem.

Uczeń Chrystusa wie, że w tym, kto nie żyje tajemnicą, nie ma życia religijnego. Ateizacja polega na odparowaniu tajemnicy, czyli na śmierci życia Bożego w sercu człowieka.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Dawid Franciszek Penar, zamieszkały w Klimkówce i Katarzyna Maria Jaracz , zamieszkała w Nienaszowie   
  2. Piotr Nawara, zamieszkały w Nowajowa Góra i Justyna Zając, zamieszkała w Klimkówce

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W poniedziałek, 8 czerwca, spotkanie Grupy Świętego Michała w Domu Sióstr Michalitek.


Komunikaty

We wtorek i w środę po Mszy Świętej próba dla dziewczynek sypiących w Boże Ciało kwiatki.  Bardzo proszę w imieniu Sióstr o przybycie dziewczynek rocznicowych I Komunii Świętej, dziewczynek, które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej i wszystkich mniejszych, które chcą w ten sposób uczcić Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Módlmy się, aby Ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Diecezjalna różańcowa:

Za dzieci i młodzież, aby Chrystus obecny w Eucharystii umacniał ich wiarę i darzył mądrością.