„…Zagrody nasze widzieć przychodzi…” Boże Ciało 2020 r.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba,
zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się jego dzieciom powodzi.”

 … Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
Pośród nas idzie Błogosławiony”!

Galeria