Ogłoszenia duszpasterskie – XI Niedziela Zwykła – 14.06.2020

1. Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byliśmy, ile razy pobożnie odmówiliśmy Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie?

2. W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas umiłowało. Zapraszamy na nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego po Mszach św. wieczornych. Od poniedziałku do czwartku litania połączona z procesją wokół Kościoła, z racji Oktawy Bożego Ciała. Na zakończenie Oktawy we czwartek, po Mszy Świętej i procesji, błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków.

3. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca swego. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. W piątek także Tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozpoczniemy ją Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 16.30 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.15. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku.

5. W sobotę będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Rzecznej, numery 20, 28, 34 (Kościół) i numery 38, 44, 46  z ulicy Rzecznej (Kościółek).

7. Bóg zapłać wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała, za atmosferę modlitwy, skupienia i w Roku Eucharystii za dziękczynienie za ten wielki Dar Chrystusa. Dziękuję za przygotowanie Ołtarzy, drogi procesyjnej. Dziękuję dzieciom – dziewczynkom sypiącym kwiaty, chłopcom dzwoniącym dzwonkami, niosącym feletrony i baldachim, służbie liturgicznej, Straży Pożarnej, Siostrom Zakonnym i Panu Organiście. Niech dobry Bóg będzie najlepszą zapłatą za ten trud i wspólną modlitwę.

8. We wszystkie niedziele wakacji, od 28 czerwca do 30 sierpnia i w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.30.

Ogłoszenie – apel – prośba

W tym roku zostanie ukończona budowa Kaplicy Cmentarnej. Aby został odebrany i podpisany protokół zakończenia budowy, potrzebne są środki na wykończenie obejścia wokół Kaplicy. Dbamy o nasz Cmentarz, który zawsze ma pięknie uporządkowane groby. Odwiedzając naszych bliskich zmarłych możemy zauważyć, że trwają prace związane z układaniem kostki. To wszystko wymaga niemałych nakładów finansowych.

Zwracamy się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców Klimkówki, do wszystkich Parafian o wsparcie tych prac. W najbliższych dniach przedstawiciele Komitetu przejdą naszą Parafię i rodziny zbierając na ten cel środki.

Prosimy o wyrozumiałość i ofiarność, aby w tym roku na Wszystkich Świętych można tam było już odprawić pierwszą Mszę Świętą i aby Kaplica służyła całej naszej społeczności.

Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Kaplicy, dziękujemy

Ewangelia – na XI Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Co robimy w naszych domach, w naszych rodzinach, aby nie zabrakło powołań kapłańskich i zakonnych? Przecież ludzie ci nie spadają z nieba, nie rodzą się w rajskich ogrodach, oni wychowują się w domach takich jak wasze. Czy chciałabyś, Siostro, czy chciałbyś, Bracie, aby twój syn został księdzem? Aby twoja córka wstąpiła do klasztoru? Już słyszę przeczące odpowiedzi większości! Dlaczego nie?! Przecież wychować syna księdza lub córkę zakonnicę to wielka zasługa u Pana Boga.

Po Soborze Watykańskim II, który trwał trzy lata i zakończył się w 1965 roku, wiele zadań przejęli świeccy. Wspomnę tu chociażby katechizację, przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, zanoszenie chorym Komunii Świętej, prowadzenie spraw gospodarczo-finansowych parafii. Ale wciąż są takie funkcje, w których kapłan jest niezastąpiony.

My, kapłani, potrzebujemy waszej modlitwy i waszego wsparcia. Czasami jest z nami tak, jak z byle jakimi żniwiarzami. Co z tego, że znaleźli się „robotnicy na żniwo”, jeśli są leniwymi i złymi robotnikami? Żniwo nadal nie zostanie zebrane. Dlatego trzeba się za swojego kapłana modlić. Jeśli wasz ksiądz jest gorliwy, módlcie się, aby taki pozostał, jeśli zaś się zaniedbuje, módlcie się o jego nawrócenie.

Uwierzcie mi, czasami ciężko być księdzem. Ciężko słuchać grzechów innych i mieć świadomość swoich. Ciężko mówić: „To jest Ciało Moje”, kiedy moje takie słabe, chociaż duch ochoczy. Ale jestem szczęśliwy, gdy odwiedzam chorych z sakramentem pojednania, Eucharystią, gdy udzielam namaszczenia. Szczęśliwy jestem, gdy czasami udaje mi się kogoś pocieszyć i wzbudzić w nim nadzieję.

Kochani! Pamiętajcie, że drogi życiowe są różne i różne są powołania. Wszystkie jednak skupiają się na jednym: aby żyć miłością! Kochać Boga i innych ludzi – to najważniejsze! Kochając, na pewno będziesz dobrym ojcem, dobrą matką, nauczycielem, lekarzem i dobrym księdzem.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty

Próby przed I Komunią Świętą dla dzieci klas III

18 czerwiec – czwartek – po Mszy Świętej o godzinie 18.00

20 czerwiec – sobota – godzina 10.00

22 czerwiec – poniedziałek – po Mszy Świętej o godzinie 18.00

23 czerwiec – wtorek – po Mszy Świętej o godzinie 18.00

24 czerwiec – środa – po Mszy Świętej o godzinie 18.00

25 czerwiec – czwartek – próba generalna – po Mszy Świętej o godzinie 18.00  

 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PRZED I KONUNIĄ ŚWIĘTĄ

W CZWARTEK – 25 czerwiec dla dorosłych – od godziny 16.15 do 17.30

W PIĄTEK – 26 czerwiec – dla dzieci pierwszo komunijnych – od godz.16.45 do 18.00


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Módlmy się, aby Ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Diecezjalna różańcowa:

Za dzieci i młodzież, aby Chrystus obecny w Eucharystii umacniał ich wiarę i darzył mądrością.