Ogłoszenia duszpasterskie – XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2020

1. Dziś ostatnia czerwcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. Jutro Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msza Święta o godz. 8.00 i 18.00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej.

3. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił im w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej.

w piątek spowiedź Święta od godziny 17.15 do 18.00 . Dla dzieci w czwartek od godziny 17.15 do 18.00 i w każdy dzień pół godziny przed Mszą Świętą. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę, dół do Kościoła od godziny 7.30. Góra Parafii w piątek, od godziny 7.30.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30.

– w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Bóg zapłać.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Księdza Waisa, numery 10, 13, 14, 16 (Kościół) i numery  6, 18, 21, 27, 31  z ulicy Księdza Waisa  (Kościółek).

7. Ze względu na chorobę Księdza Prałata, intencje z danego dnia odprawiane są w tej samej godzinie – jedna na miejscu, druga poza Parafią. Rodziny uczestniczą we Mszy u nas modląc się w danej zamówionej intencji.


Ewangelia – na XII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody

Refleksja nad Słowem Bożym

Fragment dzisiejszej mowy Jezusa zawiera kilka paradoksów. Najpierw Jezus „przeciwstawia” miłość Boga i miłość rodziny i stwierdza, że nie jest godnym być Jego uczniem, kto kocha bardziej rodzinę. Jezus odwołuje się do pierwszego przykazania, które na początku stawia miłość Boga: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 5).

Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie mamy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg chce, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość mają być miejscem przyjmowania i dawania miłości. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie.

Kochając Boga taką miłością, kochamy naprawdę człowieka. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, to nasza miłość bliźniego będzie iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie łudźmy się, że kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch serc: jednego czystego, szlachetnego, którym kochamy Boga i drugiego, które przez doświadczenia życiowe stało się podejrzliwe, egoistyczne, nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi. Dlatego relacja do ludzi jest „barometrem więzi z Bogiem”. Nie musimy w życiu wybierać między Bogiem a człowiekiem: Bóg stał się też człowiekiem i utożsamia się z człowiekiem.

Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu – mawiał św. Augustyn. Jeśli Bóg nie jest „pierwszą miłością”, Jego miejsce zajmą inni. Rodzina, dzieci stają się wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które adorujemy jak Boga.

Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość do Boga? Jakie są moje relacje rodzinne, sąsiedztwie, szkole, pracy?


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Wojciech Michał Okarmus, zamieszkały w Zimna Woda, Parafia Warzyce pw. Św. Wawrzyńca i  Edyta Maria Glazar, zamieszkała w Klimkówce ulica Zdrojowa Parafia nasza.
  2. Rafał Łukasz Szczęsny, zamieszkały w Klimkówce ulica Ogrodowa, Parafia nasza i Katarzyna Barbara Gondela, zamieszkała w Krośnie ulica Betleja, Parafia O.Franciszkanów.  
  3. Mateusz Dominik Penar, zamieszkały w Klimkówce ulica Księdza Waisa, Parafia nasza i Agnieszka Wioletta Winnicka, zamieszkała w Sieniawie  ulica Wiśniowa, Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny.

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Módlmy się, aby Ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Diecezjalna różańcowa:

Za dzieci i młodzież, aby Chrystus obecny w Eucharystii umacniał ich wiarę i darzył mądrością.

Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Diecezjalna różańcowa:

Za przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.