Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 05.07.2020

1.Dziś pierwsza niedziela lipca, XIV w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.

2. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcam do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą można odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.

3. W środę w liturgii wspominamy Świętego Jana z Dukli, Patrona naszej Archidiecezji przemyskiej. Jan urodził się w Dukli w roku 1414. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych i wyświęcony na prezbitera, pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. U bernardynów przez większość swojego życia pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku. Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są przechowywane w Dukli. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku.

4. W sobotę 11 lipca, przypada święto św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora  et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Księdza Waisa, numery  43 i 45 oraz z ulicy Kwiatowej numery 1, 2, 3  (Kościół) i numery  10 i 14  z ulicy Kwiatowej (Kościółek).

6. Dziś zbiórka do puszek na powodzian z naszej Archidiecezji przemyskiej, dotkniętych skutkami nawałnic, które zniszczyły dorobek życia ludzi w rejonach Dubiecka, Przemyśla, Jawornika Polskiego, Przeworska i innych miejscowości Podkarpacia.

Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest zaś na Seminarium Duchowne w Przemyślu .

7. Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecajmy opiece Matki Bożej. Zachęcam do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominam, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.


Ewangelia – na XIV Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus zachęca nas dzisiaj nie tylko do łagodności, ale i do pokory. Te dwie cnoty jakoś się ze sobą dobrze łączą. Tymczasem widzimy wokół nas tak wiele osób, którym brak pokory. Może i my do nich należymy. Uważamy się za ludzi, którzy znają się na wszystkim, za nieomylnych. Brakuje nam pokory.

Nasza pokora pomoże nam przyjąć właściwą postawę wobec drugich. Święty Paweł w Liście do Filipian zauważył, jak mamy podchodzić do innych: „W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” (Flp 2,3). Właśnie, to jest dobra postawa: dostrzegać w drugich dobro i umieć się z niego cieszyć. Święta Urszula Ledóchowska pisała swego czasu: „Miłość bliźniego nie może żyć bez wody”.

Na koniec tego rozważania dwie wypowiedzi. Święta Teresa z Kalkuty: „Jeśli jesteś pokorny, nic cię nie dotknie, ani pochwała, ani upokorzenie, ponieważ wiesz, kim jesteś”. I drugie spostrzeżenie: „Pusty kłos wznosi się do góry, pełny pochyla do ziemi”. Bądźmy zatem w życiu takimi pełnymi kłosami.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Wojciech Michał Okarmus, zamieszkały w Zimna Woda, Parafia Warzyce pw. Św. Wawrzyńca i  Edyta Maria Glazar, zamieszkała w Klimkówce ulica Zdrojowa Parafia nasza.
  2. Rafał Łukasz Szczęsny, zamieszkały w Klimkówce ulica Ogrodowa, Parafia nasza i Katarzyna Barbara Gondela, zamieszkała w Krośnie ulica Betleja, Parafia O.Franciszkanów.  
  3. Mateusz Dominik Penar, zamieszkały w Klimkówce ulica Księdza Waisa, Parafia nasza i Agnieszka Wioletta Winnicka, zamieszkała w Sieniawie  ulica Wiśniowa, Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny.

Odeszli do wieczności

Irena Teresa Cyparska– 10.02.1936 – 02.07.2020, zamieszkała na ulicy  Zdrojowej. 

„Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”

Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Diecezjalna różańcowa:

Za przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.