Ogłoszenia duszpasterskie – XV Niedziela Zwykła – 12.07.2020

1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

3. Nie zapominajmy też o codziennej modlitwie i udziale w nabożeństwach, które celebrujemy w naszym kościele w ciągu tygodnia: w środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Nowenna do Bożego miłosierdzia, w Kościółku o godzinie 9.45. Jeśli nie mamy możliwości przybycia do kościoła na Mszę Świętą, to celebrujmy te nabożeństwa prywatnie lub we wspólnocie rodzinnej.

4. W piątek 17 lipca (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 16.00 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 17.45. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku. Rozważania przygotowuje Caritas Parafialna.

5. Msze Święte w tym tygodniu o godzinie 17.15 i o godzinie 18.00 (tam gdzie są dwie intencje), z wyjątkiem poniedziałku, kiedy to Msza Święta będzie rano o godzinie 7.30 i 8.00 oraz piątku, kiedy to przeżywać będziemy Drogę Krzyżową i Msza będzie o 16.00 w Kościele i  po zakończeniu Drogi Krzyżowej, około godziny 17.45 w Kościółku.

6. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. W niektórych diecezjach trwają stosowne przygotowania do podjęcia drogi przez pątników. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.

7. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu i zdrowiu szczęśliwie powrócą do domu.

8. W dniach 19-25 lipca 2020 będzie obchodzony 21 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. W naszej Parafii błogosławieństwo to w przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na ten cel.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulica Kwiatowej numery 22, 26 oraz z ulicy Słonecznej numery 11, 12, 14 (Kościół) i numery 15, 28, 30 z ulicy  Słonecznej (Kościółek).


Ewangelia – na XV Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Refleksja nad Słowem Bożym

Razem ze słuchaczami, którzy zebrali się z całej Galilei, jesteśmy dziś przy Panu Jezusie nad jeziorem Genezaret. Chrystus wsiadł do łodzi Piotra i odbił nieco od brzegu, aby wszyscy siedzący na brzegu mogli Go dobrze słyszeć. Mówił, używając porównań nazywanych przypowieściami. Królestwo Boże, które przyszedł ustanowić na ziemi, porównał do zasiewu, który rolnik rzucił w ziemię. Jego słuchacze poddali się wyobraźni. Byli spragnieni słów Mistrza, ponieważ mieli wiele wątpliwości dotyczących ich wiary, obecności Boga w świecie i nieszczęść, które ciągle ich dotykały. Chcieli zrozumieć, dlaczego dobrzy ludzie muszą cierpieć, skąd nieszczęścia na świecie, czemu Pan Bóg nie rozprawił się jeszcze ze złem.

Przypowieść o siewcy uczy nas całkowitego zaufania Bogu i otwartego przyjęcia słowa Bożego, które jest początkiem królestwa Bożego w sercu człowieka i na ziemi. Już prorok Izajasz osiem wieków przed przyjściem Chrystusa zapewniał swoich słuchaczy, że warto zaufać Bogu i być Mu wiernym. Porównywał on słowo Boże do deszczu, który pada na ziemię i nawadnia ją, dając jej wilgoć, dzięki której wszystkie nasiona zaczynają kiełkować, rosnąć i przynosić owoce.

Słowo Boże jest jak deszcz. Pada nieustannie na ludzką duszę, aż w końcu wyda ona oczekiwane owoce: „Słowo Boże, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,11).

W tym duchu zaufania Bogu i powierzenia Mu swojego życia św. Paweł w Liście do Rzymian zaleca chrześcijanom cierpliwość. W świecie, w którym liczy się pieniądz i tupet, Apostoł Narodów zachęca do cierpliwości i całkowitego zaufania Bogu.

Przypowieść o siewcy i losie zasiewu rzuconego w ziemię jest metaforą życia chrześcijańskiego. Każdemu z nas potrzebna jest cierpliwość i wielkie zaufanie Bogu oraz odważna współpraca z Bożą łaską. Prośmy o to każdego dnia.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Łukasz Mariusz Wilusz, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Anna Żak, zamieszkała w Nisku, ulica Długa, Parafia Św. Jana Chrzciciela.
  2. Kamil Zbylut, zamieszkały w Przybówce, Parafia Św. Kazimierza Królewicza i  Ewelina Rygiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia nasza.  
  3. Rafał Stanisław Kasperkiewicz,zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Adrianna Olga Sołtysik, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia nasza.  
  4. Kamil Józef Litwin, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Joanna Natalia Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza.

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Diecezjalna różańcowa:

Za przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.