Ogłoszenia duszpasterskie – XVI Niedziela Zwykła – 19.07.2020

1.Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: szczęść Boże.

2. W najbliższą sobotę 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

3. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, dziś po wszystkich Mszach Świętych, błogosławieństwo kierowców i naszych pojazdów mechanicznych. Modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Przeżywamy Tydzień Świętego Krzysztofa i akcję Miva Polska, która wspiera Polskich Misjonarzy, dlatego dziś także zbiórka do puszek na ten cel.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili 17 Niedzielę Zwykłą. Gdyby nie niedziela w liturgii obchodzilibyśmy wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do wieczności.

5.W tym tygodniu Msze Święte w dzień powszedni w poniedziałek i wtorek o godzinie 8.00, w środę, czwartek i  piątek o godzinie 17.15 i 18.00, w sobotę o 16.00 i 18.00.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych, z ulicy Słonecznej, numery 32, 38, 44, 46 (Kościół) i z ulicy Słonecznej, numery 48, 50 (Kościółek).

7. W sobotę 25 czerwca, szósty miesiąc Nowenny przed Jubileuszem 25 lecia Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. Msza Święta o godzinie 16.00, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja w ciszy, o godzinie 17.40 Nowenna Akcji Katolickiej i Msza Święta o godzinie 18.00.

8.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.


Ewangelia – na XVI Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.

Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział:

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ludzka logika zmierza do oczyszczenia środowisk z ludzi złych. Boża logika wzywa do mądrego dojrzewania do świętości w bliskim sąsiedztwie złych. To jest jedna z form miłosierdzia Bożego. Dobrzy są nieustannie testowani przez bliską obecność zła w ich środowiskach. Źli zaś, widząc przykład uczciwego życia innych, są nieustannie wzywani do nawrócenia. Rosną w tym samym czasie, w tych samych warunkach, w tych samych układach. Jedni gorszą, inni dają dobry przykład. Tak będzie do końca świata. To zmaganie zgorszenia z dobrym przykładem jest nieustannie ostrym frontem. Zło chce odnieść zwycięstwo, a dobro rośnie i wydaje owoce mimo jego ataków.

Nasza moc w tym, że Duch Święty jest po stronie dobra. Przypomina o tym św. Paweł: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz. 8,26). Boga nie ma w działaniu zła. W nim jest obecny inny duch – mocny, inteligentny, groźny – Szatan.

Chwasty pijaństwa, agresji, psychopatii, gwałtu, pornografii, klątwy. Chwasty niesprawiedliwości, zakłamania, zdrady, lenistwa, chciwości… W jednym małym sercu może być ich wiele. Znacznie więcej jest ich w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w państwie czy w Kościele. Pokusa ich wyrywania jest mocna. A Jezus mówi wyraźnie: „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13,20). Pozwólcie!

Chrystus nie pozwala wyrywać chwastów. On sam rozprawi się ze zgorszeniem u kresu dziejów. Taka jest Jego logika. On daje nam Ducha Świętego, byśmy Jego mocą wygrali. Uczeń Chrystusa winien żyć logiką Mistrza, a nie swoją.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Łukasz Mariusz Wilusz, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Anna Żak, zamieszkała w Nisku, ulica Długa, Parafia Św. Jana Chrzciciela.
  2. Kamil Zbylut, zamieszkały w Przybówce, Parafia Św. Kazimierza Królewicza i  Ewelina Rygiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia nasza.  
  3. Rafał Stanisław Kasperkiewicz,zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Adrianna Olga Sołtysik, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia nasza.  
  4. Kamil Józef Litwin, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza i Joanna Natalia Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza.

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Diecezjalna różańcowa:

Za przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.