Ogłoszenia duszpasterskie – XVII Niedziela Zwykła – 26.07.2020

1.Mija już prawie połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

2. W najbliższą sobotę 1 sierpnia, przypada 76 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W połowie miesiąca przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim wybrzeżu. Wspomnijmy też „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Niech to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność w moc i potęgę Pana wieków.

3. W tym tygodniu także pierwsza sobota i niedziela miesiąca. W sobotę o godzinie 17.30 różaniec pierwszo sobotni, a w niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

4. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych, z ulicy Ogrodowej, numery 1, 2, 3, 4, 5 (Kościół) i z ulicy Ogrodowej, numery 6,9,12 (Kościółek).

5. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie : w poniedziałek,  środę, czwartek, piątek o godzinie 17.15 i 18.00. We wtorek o godzinie 7.30 i 8.00, a w sobotę dwa  śluby  o godzinie 14.00 i 15.00 i Msza Święta o godzinie 18.00. Wcześniej różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30.

6. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka Mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

Św. Joachim i św. Anna – rodzice, dziadkowie i wychowawcy

Imiona rodziców Maryi i zarazem dziadków Jezusa są nam dobrze znane. Wynika to z faktu, że ich kult w Polsce jest dość rozpowszechniony. Zapewne powodem tego jest nasze, pełne sentymentu, podejście do kobiecej części rodu Jezusa. Kochamy mocno Najświętszą Maryję Pannę i swą miłość przelewamy również na Jej matkę – św. Annę. Dlatego liturgiczne wspomnienie św. Anny i św. Joachima cieszy się u nas tak dużymi względami.

Współcześnie czcimy rodziców Maryi wspólnie, choć początkowo przeważał kult św. Anny. Przywędrował on do Polski już w XIV wieku, kiedy Stolica Apostolska ustaliła datę święta na 26 lipca. Zawsze wyjątkową czcią otaczano babcię Jezusa na Śląsku. Do dziś największej czci doznaje ona na Górze św. Anny k. Opola, gdzie znajduje się cudowna figura tej Świętej. Przedstawia ona św. Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję i Jezusa, dlatego powszechnie jest nazywana Świętą Anną Samotrzecią – co można tłumaczyć „we troje razem”.

O św. Joachimie i św. Annie nie wiemy jednak za dużo. Pismo Święte o nich nie wspomina. Trochę więcej światła na te postaci rzuca jeden z apokryfów – Protoewangelia Jakuba z końca II wieku. Z niego właśnie dowiadujemy się o imionach dziadków Jezusa. Wiemy też, że byli oni długo bezdzietni. Dopiero wytrwała modlitwa Joachima przez czterdzieści dni na pustyni wyjednała łaskę u Boga. Dar dany im w podeszłym wieku został przepowiedziany przez anioła, który określił mającą się narodzić córkę jako „radość ziemi”.

Zapewne św. Joachim i św. Anna byli dobrymi rodzicami, czego bezdyskusyjnym przykładem jest Maryja. Właśnie Ona przyjęła w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego wolę wobec siebie. Podkreślił to sługa Boży Jan Paweł II 21 czerwca 1983 r. właśnie na Górze św. Anny, kiedy powiedział, że: „Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką”.

W wielkiej mierze Maryja mogła stać się Matką Zbawiciela dzięki dobremu wychowaniu, które otrzymała w domu rodzinnym. Warto więc postawić pytanie: Czy my potrafimy wyciągnąć z tego właściwe wnioski dla nas samych? Trzeba nam pytać o styl wychowywania naszych pociech. Z niego wynika ich stosunek do sacrum, do świata Bożych planów wobec każdego z naszych dzieci.

Św. Joachim i św. Anna na pewno mieli świadomość tego, że ich obowiązkiem jest dobre przygotowanie Maryi do wypełnienia zadań, które Bóg przed Nią postawił.


Ewangelia – na XVII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Refleksja nad Słowem Bożym

Nie ma większego specjalisty od biznesu niż Bóg. Jego Syn przybył, by nas tego biznesu nauczyć. Podał dokładne zasady i ukazał, jak należy ten biznes prowadzić. Wymaga on rozpoznania tego, co jest najwyższą wartością. To rozpoznanie należy do mądrości. Ona zawsze była, jest i będzie ceniona, jako szkoła Bożego biznesu.

Jezus podaje metody opanowania sztuki Bożego biznesu. Pierwsza polega na otrzymaniu daru mądrości. To szczęście, gdy człowiek niespodziewanie odkrywa ten dar (skarb w roli). Druga polega – na stopniowym zamienianiu mniejszych wartości na większe (perła). Trzecia – na codziennej selekcji i wyborze pokarmu dobrego, a odrzuceniu złego (ryby w sieci). Ten Boży biznes wymaga ryzyka. W pierwszych dwóch metodach trzeba być gotowym sprzedać wszystko, co się ma, by nabyć ziemię kryjącą skarb mądrości lub drogocenną perłę. Nie wolno jednak nic sprzedawać, zanim się nie dostrzeże skarbu mądrości. Trzeba zawsze zamieniać to, co mniej wartościowe, na to, co jest cenniejsze.

Mamy być specjalistami Bożego biznesu. Jezus chce, byśmy byli najszczęśliwszymi i najbogatszymi ludźmi na świecie. Warunek jest jeden: trzeba posiąść mądrość. Sąd ostateczny będzie polegał na ukazaniu szczęścia Bożych biznesmenów i bólu bankrutów, którzy przegrali doczesność i wieczność. Piekło to wieczny wstyd z powodu własnego bankructwa.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Dawid Litwin, zamieszkały na ulicy Osiedlowej, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce  i Kinga Ewa Wołczańska, zamieszkała Posada Górna, ulica Nadbrzeżna, Parafia Świętego Stanisława Biskupa w Rymanowie Zdroju.

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Diecezjalna różańcowa:

Za przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.