Ogłoszenia duszpasterskie – XVIII Niedziela Zwykła – 02.08.2020

1. Rozpoczął się sierpień, czyli obchodzony i promowany przez Kościół miesiąc abstynencji. W ramach trwającej od 1984 roku inicjatywy, w tym czasie zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

Dlaczego właśnie sierpień? Z wielu przyczyn. Miesiąc ten jest postrzegany jako miesiąc maryjny i czas pielgrzymowania. Także w sierpniu, w 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Ale wybór właśnie sierpnia na miesiąc trzeźwości był też umotywowany przed laty względami praktycznymi. Dar abstynencji podjęty z miłości może otworzyć nas wszystkich na Boga, który jest Miłością. Jest spełnieniem prośby Jana Pawła II wołającego o nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która w tym wypadku chroni nie tylko ciało czy psychikę człowieka, ale zwłaszcza życie duchowe osób tracących wolność na rzecz chwilowego przeżywania przyjemności.

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej o godzinie  9.15

3. We wtorek 4 sierpnia wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, a zwłaszcza proboszczów. Obejmijmy naszą modlitwą kapłanów pracujących w naszej parafii.

4. W czwartek 6 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego.

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca: – w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

– zgłoszonych chorych odwiedzę w środę – dół Parafii do Kościoła od godziny 7.30, w piątek – od Kościoła w górę Parafii, także od godziny 7.30.

Spowiedź Święta każdy dzień pół godziny przed Mszą Świętą, w czwartek  dzieci i młodzież szkolna od godziny 17.15, w piątek spowiedź od godziny 17.15.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 13,19, 19 A, 20, 25 (Kościół) i z ulicy Ogrodowej, numery  26, 27, 28 (Kościółek).

7. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej Archidiecezji.

8. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie: w poniedziałek o godzinie 7.30 i 8.00, we wtorek i środę o godzinie 17.15 i 18.00, w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 18.00.

9.Witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej Siostrę Tenea, która jako trzecia Siostra będzie przebywała i w miarę swoich możliwości działała w naszej Parafii. Siostra jest na zasłużonej emeryturze, a wcześniej pracowała jako Katechetka w różnych Szkołach. Przybyła do nas z Parafii Wysoka Strzyżowska. Życzymy Siostrze wielu łask Bożych, zdrowia i zasłużonego odpoczynku wśród nas, zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

Apel od właścicieli Dworu Ostoia. W związku z coraz częstszymi niepożądanymi zdarzeniami na terenie obiektu hotelowego DWÓR OSTOIA, postanowiliśmy zamknąć możliwość korzystania z placu zabaw młodzieży powyżej lat 10, a do lat 10-ciu pozostawiamy taką możliwość, ale tylko z rodzicami. Od lat park oraz plac zabaw stoją otworem mieszkańcom Klimkówki, służąc nieraz więcej dzieciom i młodzieży lokalnej niż gościom hotelu. Należyte korzystanie z tych miejsc zawsze miało nasze przyzwolenie. Od pewnego czasu użytkowanie nowego placu zabaw jest obarczone przeciążaniem urządzeń, zaśmiecaniem i chuligaństwem na terenie posesji, zwłaszcza w obrębie dostępnych toalet. Zniszczenia, zaginięcia przedmiotów, wielogodzinne przesiadywanie na placu całych grup, i inne incydenty zmuszają nas, aby zakazać młodzieży szkolnej korzystania z placu zabaw.  Apelujemy również o należyte korzystanie z alejek parkowych, z altanki oraz ławeczek. Prosimy o opuszczanie terenu przed godziną 22.00 i nie wrzucanie śmieci do stawu ani nie pozostawianie ich przy ławkach w parku.

Bóg zapłać!

Ewangelia – na XVIII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: “Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: “Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!” Odpowiedzieli Mu: “Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: “Przynieście Mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Refleksja nad Słowem Bożym

W środku wakacji, ale przecież i w tym czasie, gdy wielu trudzi się koło chleba na polach, Kościół poddaje nam ku przemyśleniu cudowne rozmnożenie chleba.

Najkrócej mówiąc – była bieda i tę biedę dostrzegli apostołowie. To im się chwali, ale mniej się im chwali, że tak łatwo chcieli pozbyć się kłopotu. Każ im się rozejść, niech sobie kupią!

Tylko, czy jak się rozejdą skończy się bieda? Nie, ale rozproszy się, nie będzie się tak rzucać w oczy i sumienie oni będą mieć spokojne. Nic nowego i w naszych czasach. Stracić z oczu potrzebującego i mamy wszystko z głowy.

Jezus ma jednak inny plan. Wy dajcie im jeść! Nie ma mowy o kupowaniu, mają dać! Niejednemu z nas też podniosłyby się brwi ze zdziwienia, niejeden podrapałby się po głowie. Jak to zrobić?

To takie proste. Jak jest Jezus i jest choć trochę chleba, to nie ma biedy. On ma moc z owych pięciu chlebów nakarmić pięć tysięcy. Potrzebne jednak było owo spojrzenie w niebo! Potrzebne było błogosławieństwo!

Tu zachodzi jakieś takie dziwne matematyczne działanie. Poprzez dzielenie dokonuje się pomnożenie. To dzielenie się prowadzi do obfitości. W sumie wszyscy mają wystarczająco dużo. Jednocześnie wiemy dobrze, że nie o zwykły tylko pokarm Jezusowi chodziło. Tak jak manna na pustyni, tak pomnożony chleb jest znakiem i zapowiedzią tego chleba, który daje życie wieczne. Tu się w pełni realizuje owo „przyjdźcie do mnie, a wasza dusza żyć będzie”.

Chciejmy przychodzić często i ufnie.

Zapowiedzi przedmałżeńskie

  1. Dawid Litwin, zamieszkały na ulicy Osiedlowej, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce  i Kinga Ewa Wołczańska, zamieszkała Posada Górna, ulica Nadbrzeżna, Parafia Świętego Stanisława Biskupa w Rymanowie Zdroju.

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Diecezjalna różańcowa:
O trzeźwość naszego narodu.