Ogłoszenia duszpasterskie – XX Niedziela Zwykła – 16.08.2020

1.W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Wczoraj celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy ten dzień wczoraj. Dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń, dziękuję za animację Liturgii Mszy Świętej. W czasie Mszy prosiliśmy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

3. W piątek 21 sierpnia (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 16.00 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 17.35. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku. Rozważania przygotowuje Akcja Katolicka.

4. Od trzech lat w naszej Archidiecezji przemyskiej trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. W każdy dzień inna Parafia przewodzi tej adoracji. W najbliższą środę 19 sierpnia ta adoracja wypada w naszej Parafii. Początek Msza Święta o godzinie 8.00, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 17.45. Wtenczas Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza Święta. Zachęcam do adoracji indywidualnej w dowolnym czasie. Róże różańcowe mają wyznaczone swoje godziny adoracji.

5. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie: w poniedziałek, czwartek i sobotę o godzinie 17.15 i 18.00. We wtorek o godzinie 7.30 i 8.00. W środę – Dzień Adoracji o godzinie 8.00 i 18.00. W piątek – Droga Krzyżowa o godzinie 16.00 i około 17.35 w Kościółku. W sobotę ślub o 15.00 i Msza o godzinie 17.15 i 18.00.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Leśnej, numery 9, 12  oraz z ulicy Zdrojowej, numery 3,5,7(Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 19,21,23 (Kościółek).


Ewangelia – na XX Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa

Refleksja nad Słowem Bożym

Nikt nie ma obowiązku bronić się wobec fałszywych oskarżeń. Każdy może przyjąć wszystkie zarzuty, nawet te wyssane z palca, a zmierzające do jego zniszczenia. Tak postąpił Jezus po swoim pojmaniu. Nie bronił się, mimo że był niewinny. Zostawił obronę Bogu. Ojciec zaś Go nie obronił, ale dał Mu siłę, by zniósł wszystkie uderzenia i upokorzenia. Nagrodę przygotował dla Niego po zmartwychwstaniu.

Inaczej jest, gdy niszczą kogoś na naszych oczach. Wówczas trzeba stanąć w jego obronie. Tego domaga się miłość. Ta obrona wymaga mądrości i odwagi. Bez tych dwóch cnót nie należy wychodzić na plac boju, bo więcej będzie z tego szkody niż pożytku.

Matka kananejska stanęła w obronie córki. Jako poganka nie miała wielkich szans na interwencję izraelskiego proroka, ale zaryzykowała. Miłość potrafi to uczynić. Jezus wystawił ją na próbę. Upokorzył i to publicznie. Najpierw nic nie odpowiedział na jej wołania. Następnie porównał ją do psa. Kobieta zniosła to upokorzenie. Nawet potrafiła je wykorzystać dla wzmocnienia prośby. Przyjęła logikę zdania, że chleb jest dla panów, i dodała: a okruszyny dla psów. Ona prosi o okruszynę serca Jezusa dla swej córki. W nagrodę otrzymała to, o co prosiła, i do tego piękną pochwałę swej wiary!

Uczeń Jezusa musi opanować sztukę przyjmowania upokorzeń. Nie musi się bronić. Ale jeśli chce iść za Mistrzem, winien być przygotowany na upokorzenia. Na drodze świadczenia miłosierdzia innym więcej jest upokorzeń niż pochwał.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Kacper Edward Krupa, zamieszkały w Iwoniczu – Zdroju, ulica Wschodnia, Parafia Świętego Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i Aleksandra Maria Bek, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Diecezjalna różańcowa:
O trzeźwość naszego narodu.