Dożynki Parafialne 2020

Podziękowanie

W imieniu wszystkich mieszkańców Klimkówki chciałam złożyć serdeczne podziękowanie Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które stoją na straży naszych pięknych regionalnych zwyczajów ludowych. To dzięki nim święto Matki Bożej Wniebowziętej Dożynkowej, jak mawiał dawny lud polski, w Klimkówce obchodzone jest zawsze bardzo uroczyście. W tym dniu Panie wnoszą do kościoła pełen przepychu wieniec dożynkowy upleciony w artystyczny sposób z tegorocznych najdorodniejszych kłosów zbóż i ofiarują go Matce Bożej jako podziękowanie za okazywaną pomoc i opiekę nad pracą rolników naszej wioski i całej naszej Ojczyzny. Przepych kolorowych ludowych strojów pań oraz białych, płóciennych koszul panów im towarzyszących, dziękczynno-błagalne śpiewy, zapach ziół, zbóż, owoców i kwiatów polnych przyniesionych do kościoła oraz widok dostojnego wieńca dożynkowego – wszystko to przywołuje atmosferę dawnej naszej wioski wiernej tradycji ludowej. Tradycję tę ocaliła do dzisiaj niestrudzona praca pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Ich niezapomniane występy uświetniają uroczystości religijne i świeckie w naszej wiosce. Ich piękne śpiewy ludowe, już dzisiaj rzadko spotykane, śpiewy z bogatego niewyczerpanego repertuaru, nie tylko zachwycają słuchaczy, ale przenoszą ich często w atmosferę dawnej wsi spokojnej, wsi wesołej, wsi z wiejskimi krytymi strzechą i przyozdobionymi kolorowymi malwami sięgającymi powyżej okien, wsi w której szumiały złociste łany zbóż. Mieszkańcy tych wsi wychodzili z rannym słońcem do pracy w pole i troszczyli się o każdy kłos leżący na ściernisku. Byli zawsze radośni i zadowoleni. Obraz takiej wsi pozostał już tylko w przyśpiewkach.

Ale jedno jest pewne – występy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich są znacznym wkładem w rozwój naszej kultury ogólnonarodowej. Musimy również pamiętać, że w trudnych dla naszej Ojczyzny czasach, kiedy Polska była w niewoli, kontynuacja tradycji obrzędowych podtrzymywała polskość i była często manifestacją świadomości narodowej.

Dziękujemy więc paniom za pielęgnowanie i ocalenie od zapomnienia naszej polskiej tradycji ludowej, za przekazywanie cennego dziedzictwa naszych przodków, które umacnia naszą dumę narodową i pogłębia nasz patriotyzm.

Pamiętajmy również, że w zdrowej kulturze dawnej wsi powinniśmy szukać swoich własnych korzeni.

Podziękować również należy Pani Marysi Barć, która obecnie kieruje kołem i wkłada dużo wysiłku, by jego prezentacja była godna szacunku a może nawet i podziwu mieszkańców naszej wioski i okolicy.

Dziękujemy za ten piękny wieniec dożynkowy imitujący wspaniałą koronę uwitą z najdorodniejszych kłosów zbóż. Korony przeznaczone są dla niezwykłych osób, więc tę dożynkową koronę Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkówce ofiarowały Matce Bożej Wniebowziętej, bo jej tylko taki dar się należy za troskliwą opiekę nad mieszkańcami naszej wioski i ich pracami polowymi oraz nad naszą Ojczyzną, prosząc również by Polacy stali zawsze na straży wartości chrześcijańskich i nie pozwolili na deprawację naszych rodzin, naszych dzieci i naszej młodzieży.

Dziękujemy również Panu sołtysowi, który ściśle współpracuje z KGW, jest jego wiernym sojusznikiem i stara się zawsze wspierać Panie w trudniejszych sytuacjach.

I aby tak dalej było.

Zofia Gierlach

Galeria