Ogłoszenia duszpasterskie – XXI Niedziela Zwykła – 23.08.2020

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba. Rozpocznijmy ten Nowy Rok Szkolny razem z Chrystusem i skorzystajmy z Sakramentu Pokuty. Spowiedź Święta przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą.

2. W środę 26 sierpnia, nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze Święte w naszym Kościele, w Kościółku o godzinie 10.00 i w Kościele parafialnym o godzinie 18.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.45.

3. We wtorek 25 sierpnia, siódmy miesiąc Nowenny przed Jubileuszem 25 lecia Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji.  Msza Święta o godzinie 16.00, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja w ciszy, o godzinie 17.40 Nowenna Akcji Katolickiej i Msza Święta o godzinie 18.00.

4. W sobotę 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę.

5. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszednie: w poniedziałek i piątek o godzinie 17.15 i 18.00, w czwartek o godzinie 7.30 i 8.00. We wtorek o godzinie 16.00 i 18.00. W środę i sobotę o godzinie 18.00. W poniedziałek dodatkowa Msza Święta pogrzebowa o godzinie 14.00.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 27, 29, 41, 43 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 63, 71, 73 (Kościółek).

8. Archidiecezja Przemyska, Powiat Przemyski oraz Gmina Żurawica zapraszają do udziału w XXXVII Dożynkach Archidiecezji Przemyskiej, Dożynkach Powiatu Przemyskiego oraz Dożynkach Gminy Żurawica, które odbędą się w niedzielę, 30 sierpnia 2020 r. w Żurawicy.

PROGRAM: 10.00 – Przyjmowanie delegacji z wieńcami

11.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA dziękczynna za zbiory z poświęceniem wieńców dożynkowych w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy


Ewangelia – na XXI Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: “Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem

Refleksja nad Słowem Bożym

Odpowiadając na pytanie Jezusa: „za kogo Mnie uważasz?”, nie można traktować tej odpowiedzi z przymrużeniem oka, tzn. pamiętać o Chrystusie tylko wtedy, gdy przyjdzie na to ochota! Jezus nie może być „osobą do towarzystwa”, która potrzebna jest tylko od czasu do czasu. Niektórzy chrześcijanie podchodzą do Zbawiciela w sposób bardzo egoistyczny. Ileż razy można usłyszeć słowa: nie mam czasu na modlitwę, nie chce mi się iść do kościoła, On nie jest drobiazgowy i zrozumie moje lenistwo. Każdy z nas, tak jak Piotr z dzisiejszej Ewangelii, obdarzony jest misją. Jakże jednak można tę misję wypełniać, skoro nie ma systematycznego pogłębiania więzi z Bogiem?

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus otrzymuje od Piotra odpowiedź na swoje pytanie: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego” (Mt 16). Taka odpowiedź dana przez nas musi zlikwidować wszelkie dyskusje nad tym, kim Chrystus powinien być dla każdego z nas! Taka odpowiedź nie pozwala błędnie „odczytać” Mesjasza i Jego przesłania. Syn Boży to Ten, który weryfikuje całe życie człowieka wierzącego, domaga się systematycznego i żywego kontaktu z Nim, a także okazuje swoją wszechmoc i wszechwiedzę, nie można więc przed Nim niczego ukryć!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Kazimiera Jadwiga Kinel, urodzona 30.07.1929 w Klimkówce, zamieszkała w Klimkówce, ulica Słoneczna. Pogrzeb 24 sierpnia – różaniec – godz. 13.00, Msza Święta – godz. 14.00.


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Diecezjalna różańcowa:
O trzeźwość naszego narodu.