Ogłoszenia duszpasterskie – XXII Niedziela Zwykła – 30.08.2020

1. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

2. We wtorek początek Nowego Roku Szkolnego. Msza Święta na rozpoczęcie o godzinie 8.00. Po Niej dzieci począwszy od Klasy VIII pod opieką wychowawców przejdą do Szkoły, bezpośrednio do swoich klas. Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i pierwszym piątkiem miesiąca w poniedziałek od godziny 17.15 do 18.00.

3. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. W najbliższych dniach będziemy modlić się o to, aby wszyscy rodzice temu podołali.

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

– zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.20 – dół Parafii do Kościoła i w piątek od godziny 7.20 – od Kościoła w górę Parafii. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcam również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Spowiedź Święta zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Dzieci, które nie skorzystały jeszcze z Sakramentu Pokuty przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego, zapraszam w czwartek od godziny 17.15. Spowiedź w piątek od godziny 17.10 do 18.00.

– w sobotę o godzinie 17.30 różaniec pierwszo sobotni, a następnie Msza Święta,

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 79, 81, 83, 87 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 99, 101, 105 (Kościółek).

6. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszedni o godzinie 18.00. We wtorek dodatkowa Msza Święta o godzinie 8.00 na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i w sobotę o godzinie 15.00 Msza Święta ślubna. Msze Święte w Kościółku w środę i piątek o godzinie 10.00.

 OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI 6 WRZEŚNIA POWRACA  MSZA O GODZINIE 15.30


Ewangelia – na XXII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W jednym z rozdziałów słynnej książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego Mały Książę zamieszczony jest bardzo ciekawy i wymowny dialog głównego bohatera z lisem:

– Żegnaj – powiedział Mały Książę.

– Żegnaj – odpowiedział lis. – A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

– Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.

– Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu.

– Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.

– Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – rzekł lis. – Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.

– Jestem odpowiedzialny za moją różę… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.

W tym uroczym dialogu zawarta jest bardzo ważna prawda, że każdy odpowiedzialny jest za osoby, które spotkał na swojej drodze. Ta odpowiedzialność przejawia się między innymi w jakości relacji z nimi. Prawdziwe spotkanie domaga się kontynuacji, troski, dialogu i wzajemnej akceptacji. Tym bardziej, gdy spotkaną osobą jest Jezus Chrystus. Dlatego też słowa Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16) mają szczególny wymiar; są wezwaniem do odpowiedzialności za spotkanie ze Zbawicielem, które wiąże się z weryfikacją całego życia.

Wspomniany  Antoine de Saint-Exupéry napisał ciekawe zdanie, które może stanowić pointę dzisiejszych rozważań: „Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności”. Niech każdy z nas rozważy w swym sercu te słowa. Pójście za Chrystusem jawi się bowiem jako praca dla królestwa Bożego, którego każdy z nas jest budowniczym, a przynajmniej jest do tego budowania powołany!


Zapowiedzi przedmałżeńskie

(1) Artur Pacholczyk, zamieszkały w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i Anna Marzena Czomko, zamieszkała w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

(2) Patryk Mateusz Wójcik, zamieszkały w Milczy, ulica Ogrodowa, Parafia Niepokalanego Serca NMP

i Kinga Paulina Różowicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Módlmy się aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Diecezjalna różańcowa:

O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży.