Ogłoszenia duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła – 06.09.2020

1. Dzisiejsza Niedziela gromadzi nas kolejny raz w naszych Świątyniach, abyśmy z Liturgii Słowa i Eucharystii mogli czerpać siłę na cały nowo rozpoczęty tydzień. Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest zbawienie człowieka, gdy poprzez nałogi lub łamanie Bożych przykazań zatraca się i oddala od Boga. To miłość każe z cierpliwością patrzeć na drugą osobę. Tego uczy nas Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy studni czy z kobietą, którą chciano ukamienować. Czy potrafimy upominać innych z miłością i wyrozumiałością? Czy oddzielamy grzech od osoby? Fragment ten kończy się zapewnieniem Jezusa o swojej obecności pośród nas. Jezus podkreśla tu rolę wspólnoty, która razem trwa na modlitwie. Doceńmy ten dar, jakim jest wspólnota, w której doświadczamy obecności Boga. Wspólnota, w której również my sami możemy usłyszeć upomnienie, które będzie nas dotyczyło. Przyjmijmy to jednak jako troskę o nasze zbawienie, a nie krytykę.

2. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. We wtorek 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Świętej o godz. 17.15  i 18.00, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

3. Trwa Nowy Rok Szkolny. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. W najbliższych dniach będziemy modlić się o to, aby wszyscy rodzice temu podołali.

4. W piątek 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 19 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Módlmy się o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

5. W środę 2 września odbyło się w Iwoniczu spotkanie z Księdzem Biskupem Stanisławem Jamrozkiem, gdzie zaplanowano nowe terminy, przełożonej wizytacji kanonicznej z wiosny. W naszej Parafii Księdza Biskupa będziemy gościć w dniu naszego Odpustu ku czci Świętego Michała Archanioła, we wtorek 29 września. Uroczysta suma odpustowa odbędzie się o godzinie 11.00 i będzie połączona z Sakramentem Bierzmowania młodzieży klas I Szkoły Średniej. Po skończonej Eucharystii i obiedzie, o godzinie 14 będzie miało miejsce spotkanie ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej Parafii, a następnie o godzinie 15.00 w Kościółku będzie odprawiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam już dziś na te wydarzenia i proszę aby w miarę możliwości zabezpieczyć sobie wolny czas na ten dzień. Dzieci naszej Szkoły będą miały wtenczas wolny dzień od zajęć dydaktycznych.

Wizytacja w Dekanacie rozpocznie się już we wtorek 15 września, dlatego abym mógł uczestniczyć w nich, chociażby w zakończeniu, Msze Święte w naszej Parafii, od przyszłego tygodnia w dni powszednie będą o godzinie 16.15 i 17.00.

6. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.15 i 18.00.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 107, 111, 113, 123 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 133, 139, 141, 143 (Kościółek).

8. W środę na Mszę o godzinie 18.00 zapraszam młodzież Klas I Szkół Średnich, która w czasie wizytacji kanonicznej 29 września przyjmie Sakrament Bierzmowania. Proszę przynieść ze sobą rozdane wiosną kartki.


Ewangelia – na XXIII Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Aby przyjąć upomnienie drugiego człowieka, trzeba posiadać, choć w niewielkim stopniu, pokorę! Max Scheller powiedział kiedyś: „Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona, która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny staje się natychmiast bogaczem”. Człowiek pokorny poprzez przyjęcie upomnienia staje się bogatszy. Dzięki weryfikacji swojego postępowania przez bliźniego staje się bardziej człowiekiem. Stąd też swoiste „przeglądanie się” w lustrze uwag innych może poprawić na przyszłość wizerunek każdego z nas.

Aby umieć przyjąć uwagi od innych, trzeba szukać pomocy u Boga. W dzisiejszej Ewangelii można się doszukać przynajmniej dwóch sposobów krytycznego podejścia do siebie. Pierwszy z nich to sakrament pokuty, w którym człowiek weryfikuje swoje sumienie. Częsta i owocna spowiedź otwiera każdego na krytyczne spojrzenie bliźniego. Dzięki pokucie można nabrać dystansu do siebie, zacząć dostrzegać wszystko to, co rani bliźnich. Taki człowiek z pewnością potrafi przyjąć uwagi innych, bo wie, że rozważenie ich przybliża go do Chrystusa Miłosiernego. Jednak mówiąc o nadprzyrodzonych sposobach właściwego podejścia do siebie, nie można zapominać o modlitwie wspólnotowej, bowiem „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18). Modlitwa we wspólnocie otwiera każdego na dar drugiego człowieka, który ma prawo dostrzegać zarówno belkę, jak i drzazgę w naszych oczach.

Istnieje takie ciekawe niemieckie powiedzenie: „Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby otworzyć na oścież bramę”. Nieraz upomnienie bywa bolesne, a nawet upokarzające, jednak w końcowym rozrachunku otwiera nową perspektywę – bogatsze człowieczeństwo. Pozwólmy się więc upominać. I nie obrażajmy się!


Zapowiedzi przedmałżeńskie

(1) Artur Pacholczyk, zamieszkały w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i Anna Marzena Czomko, zamieszkała w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

(2) Patryk Mateusz Wójcik, zamieszkały w Milczy, ulica Ogrodowa, Parafia Niepokalanego Serca NMP

i Kinga Paulina Różowicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

(3) Rafał Stanisław Penar, zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, ulica Aleksiewicza, Parafia Świętego Iwona i Matki  Bożej Uzdrowienia Chorych

i Justyna Karolina Zygmunt, zamieszkała w Klimkówce, ulica Księdza Waisa, Parafia Świętego Michała Archanioła.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

– Spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła w najbliższy wtorek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w domu Sióstr Michalitek.

W najbliższy czwartek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie Akcji Katolickiej.


Komunikaty


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Módlmy się aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Diecezjalna różańcowa:

O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży.