Ogłoszenia duszpasterskie – XXIV Niedziela Zwykła – 13.09.2020

1. W tym tygodniu kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (piątek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.

To tradycyjny, nasz wewnętrzny odpust w Kościółku. W tym dniu Msze Święte o godzinie 16.00 w Kościele głównym, dla starszych, chorych i nie mogących wziąć udziału w Drodze Krzyżowej. O godzinie 16.30 początek Drogi Krzyżowej, a po dojściu do Kościółka Msza Święta, około godziny 17.30. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowuje i prowadzi rozważania młodzież, która w czasie naszego odpustu przystąpi do Sakramentu Bierzmowania wraz ze swymi rodzicami.

3. W tym tygodniu, we wtorek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.

4. W tym tygodniu rozpoczyna się wizytacja kanoniczna w naszym Dekanacie Rymanów. Przypominam, że w naszej Parafii Księdza Biskupa będziemy gościli 29 września, w czasie naszego Odpustu, ku czci Świętego Michała Archanioła.

5. W tym tygodniu zmiana godzin odprawiania Mszy Świętej w dni powszednie. Przechodzimy na czas zimowy. Msze Święte o godzinie 17.00, a dodatkowa Msza o godzinie 16.15. Wyjątkiem jutrzejsze Święto, kiedy przeżywać będziemy Drogę Krzyżową oraz w piątek i sobotę Msze Święte rano o godzinie 7.30 i 8.00.

6. Za tydzień niedziela środków społecznego przekazu. Składka mszalna przeznaczona będzie na nasze Archidiecezjalne Radio Fara.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom , które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 147, 151, 155, 159, 169 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 171, 175, 175A (Kościółek).

8. Za tydzień 20 września Komitet Budowy Kaplicy będzie kwestował przed i po wszystkich Mszach Świętych, sprzedając cegiełki na dokończenie Kaplicy Cmentarnej. Wszystkie dokumenty związane z odbiorem Kaplicy zostały już dokończone. Pozostała mała kwota długu, około 25 tysięcy, która po niniejszej kweście i kweście listopadowej zostanie wypłacona. Bóg zapłać za ofiarność.

9. Za tydzień, w niedzielę 20 września spotkanie wiejskie w Domu Ludowym, o godzinie 12.00, na które zaprasza Pan Sołtys i Rada Sołecka.


Ewangelia – na XXIV Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: “Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Istnieje takie południowoamerykańskie przysłowie, które rodzice powtarzają swoim dzieciom, a brzmi ono następująco: „Za każdym razem, kiedy przebaczasz drugiemu, osłabiasz go, a siebie samego wzmacniasz”. Ta ludowa prawda świetnie koresponduje z postawą ewangelicznego króla. Otóż przez przebaczenie dłużnikowi i danie mu szansy staje się on wspaniałomyślny, myślący o innych, nieszukający zemsty czy odwetu. Brak przebaczenia wielokrotnie niszczy wnętrze człowieka; staje się on „wulkanem” myśli niedobrych, pełnych zemsty. Taki człowiek nie nosi w sobie pokoju, wręcz przeciwnie – żyje w ciągłym napięciu. Można więc powiedzieć, iż dla dobra życia psychicznego, duchowego i fizycznego własnego i innych powinniśmy przełamywać się i wyciągać rękę do zgody!

Jean Paul napisał w jednej ze swych książek: „Człowiek nigdy nie jest tak piękny, jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza”. W tym zwięzłym stwierdzeniu kryje się ważna prawda ewangeliczna zawarta zresztą w dzisiejszej Ewangelii. Przebaczanie jest niczym innym jak naśladowaniem samego Boga! Człowiek, który żywi w sercu urazę, a nawet ją pielęgnuje, w konsekwencji deformuje swoje wnętrze i oddala się od Boga będącego miłosierdziem. Jak więc widać, powołaniem chrześcijanina jest przebaczanie. Jest ono na tyle ważne, że można na podstawie Pisma Świętego sformułować na koniec kilka zasad ułatwiających wybaczanie bliźnim. Oto one:

  1. Każdy kto przebacza, może liczyć na miłosierdzie Boże, bowiem napisane jest: „jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6).
  2. Na każdy żal człowieka, który zawinił, trzeba odpowiedzieć pozytywnie, bo jak uczy Jezus: „jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu” (Łk 17).
  3. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć, staje się trudny we współżyciu, bowiem jak mówi Pismo: „Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne” (Prz 18).
  4. Przebaczenie wpisane jest w powołanie chrześcijańskie i stanowi wręcz przykazanie Boże, o czym poucza autor natchniony: „Pamiętaj na przykazania i daruj obrazę” (Syr 28).
  5. Osąd drugiego człowieka trzeba zostawić Bogu, bowiem tylko On jest w stanie określić do końca stopień wyrządzonej krzywdy, o czym mówi z naciskiem św. Paweł: „Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia” (Rz 2).
Spróbujmy wejść na drogę przebaczenia – chyba nie jest to niemożliwe…

Zapowiedzi przedmałżeńskie

1.Rafał Stanisław Penar, zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, ulica Aleksiewicza, Parafia Świętego Iwona i Matki  Bożej Uzdrowienia Chorych

i Justyna Karolina Zygmunt, zamieszkała w Klimkówce, ulica Księdza Waisa, Parafia Świętego Michała Archanioła.

2. Bartosz Jan Rajnik , zamieszkały w Klimkówce , ulica Zdrojowa , Parafia Św. Michał Archanioła i Anita Marta Łątka, zamieszkała w Wola Niżna, Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W piątek o godzinie 16.00 spotkanie i próba scholii w Kościele Parafialnym.


Komunikaty


Intencje modlitewne na wrzesień

 
Ogólna:

Módlmy się aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Diecezjalna różańcowa:

O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży.