Ogłoszenia duszpasterskie – XXVI Niedziela Zwykła – 27.09.2020

1. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze.

2. We wtorek 29 września w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.  Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. Archanioł Michał jest Patronem naszej Parafii, dlatego obchodzimy w tym dniu Odpust. Msze Święte o godzinie 8.00 i 11.00 (suma odpustowa)

3. Dzień odpustu w naszej Parafii będzie połączony z Wizytacją Kanoniczną Naszej Wspólnoty. Będziemy gościć wśród nas, naszego Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka, który będzie przewodniczył Uroczystej Sumie, ku czci Świętego Michała Archanioła, o godzinie 11.00.

Po południu o godzinie 14.00 Ksiądz Biskup spotka się ze Wspólnotami duszpasterskimi naszej Parafii. Spotkanie będzie miało miejsce w Kościele. Następnie Ksiądz Biskup nawiedzi nasz Kościółek, gdzie o godzinie 15.00 odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia.  Ostatnim punktem będzie nawiedzenie Cmentarza i nowej Kaplicy o godzinie 16.00.

4. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym. W naszej Parafii nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie o godzinie 16.30, w Niedziele i Święta, przed Mszą o godzinie 9.15.

5. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota i niedziela miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego szczególnie w czwartek prośmy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej.

W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo piątkowej cały tydzień, pół godziny przed Mszą Świętą, w czwartek spowiedź dla dzieci od godziny 15.45 do 16.30, w piątek dla starszych od godziny 15.45 do 16.30. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę dół Parafii do Kościoła – od godziny 7.20, w piątek od Kościoła w Górę Parafii, także od godziny 7.20.

W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Także na tę Mszę Świętą zapraszam dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone różańce.

7. W tym tygodniu Msze Święte w naszej Parafii w dni powszednie: w poniedziałek i środę o godzinie 16.15 i 17.00. W czwartek, piątek i sobotę o godzinie 17.00. Różaniec 16.30.

8. W środę 30 września kończy się wizytacja Kanoniczna naszego Dekanatu. Ostatnią Parafią będzie Odrzechowa.

9. Dziękujemy młodzieży i rodzicom bierzmowanych oraz wszystkim, którzy z dobrego serca włączyli się w przygotowanie Kościoła, obejścia Świątyni, plebanii, Kaplicy Cmentarnej do wizytacji kanonicznej i odpustu. Dziękuję wyznaczonym numerom według kolejki za posprzątanie Kościółka, a na najbliższą sobotę na godzinę 8.00 zapraszam do Kościoła – mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 177, 183, 189, 191, 193, a do Kościółka, mieszkańców  z ulicy Zdrojowej, numery 203, 211, 215.

10. Składka mszalna zbierana dziś przez Rade Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.


Ewangelia – na XXVI Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: “Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”

Refleksja nad Słowem Bożym

W życiu – jak w dzisiejszej przypowieści – nic nie znaczą słowa bez pokrycia. Liczą się czyny. Owszem, słowa poruszają, zachęcają, ale dobre czyny o wiele głośniej „wołają”, bo są pociągające. W słowach kryje się ogromna siła, lecz za nimi powinny iść zawsze czyny. Papież Jan XXIII lubił dużo mówić i nieraz robił sobie z tego powodu niemałe wyrzuty, a jednak rodziło to wspaniałe owoce. Starał się żyć według zasady, którą też głosił innym: „zaufać Panu, zachowywać pokój serca, wszystko brać z dobrej strony, być cierpliwym i wszystkim dobrze czynić, a nie źle”.

Codziennie przekonujemy się, że wszystkie dzieła rąk ludzkich i dzieła sztuki i budowle, są nietrwałe, podlegają zniszczeniu. Tylko dobre czyny są trwałe. Nie może ich zniszczyć ani rdza, ani mól, ani złodzieje – jak nas zapewnia Pan Jezus. Każdy dobry czyn, naprawdę dobry, niezafałszowany nieczystą intencją, nieszlachetnymi motywami, nie może zaginąć. Za każdy z nich zapłaci nam Pan często już tu, na ziemi, ale w pełni dopiero w niebie. To będzie nasza najcenniejsza nagroda – zbawienie.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Św.p. Maria Jadwiga Litarowicz, urodzona 7.06.1936 roku, zmarła 24.09.2020 roku, zamieszkała w Klimkówce, na ulicy Zdrojowej 86.

Pogrzeb 28 września – różaniec – godz. 13.00, Msza Święta – godz. 14.00


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Módlmy się aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Diecezjalna różańcowa:

O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży.

Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Módlmy się aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Diecezjalna różańcowa:

Aby modlitwa różańcowa przemieniała nasze rodziny.