Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka

29 września, dzień parafialnego odpustu ku czci św. Michała Archanioła połączony był z Wizytacją Kanoniczną Naszej Wspólnoty. Gościliśmy wśród nas księdza Biskupa Stanisława Jamrozka, który przewodniczył Uroczystej Sumie odpustowej, o godzinie 11.00, połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania dla naszej młodzieży z kl. I szkół średnich.

Przed mszą św., ks. biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez ks. proboszcza Bogdana Kielara, wraz z asystą liturgiczną i KGW, a następnie po modlitwach został przywitany przez parafian oraz proboszcza, który również przedłożył sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i gospodarczej parafii z ostatnich pięciu lata.

W wygłoszonej homilii ks. Biskup podkreślił rolę św. Aniołów, mówiąc, iż podczas wędrówki do nieba, Pan Bóg posyła nam pomocników, którzy nam towarzyszą. Takimi pomocnikami są św. Aniołowie, którzy są Bożymi posłańcami po to, aby ukoić nasze serca, aby nam towarzyszyć i wspomagać w walce każdego dnia. Odkrywamy, że Bóg daje nam siłę, aby zwyciężać i dopuszcza pokusy w naszym życiu, aby nas wypróbować. Michał Archanioł jest tym, który przychodzi nam z pomocą w naszej walce. To on pomaga nam w codziennych bojach, które są naszym udziałem. Aniołowie są dla nas również wzorem adoracji Pana Boga. Ta adoracja ma się przekładać na całe nasze życie, to nie jest tylko moment modlitwy, czy kiedy jesteśmy w kościele. Stąd niezwykle ważna jest modlitwa działania. „Któż jak Bóg” to zawołanie św. Michała Archanioła, dlatego dla nas Pan Bóg powinien być również najważniejszy. Panu Bogu podporządkowujemy całe nasze życie, naszą codzienność i z nim też upadamy. Wszystko co robimy w życiu powinniśmy ustalać z Panem Bogiem, u niego szukać odpowiedzi na to co jest dla nas trudne, ale gdy zaufamy Panu On nas będzie prowadził i umacniał.

W dalszej części homilii zwrócił się do bierzmowanej młodzieży, mówiąc, że są wezwani do pójścia za Panem i nie należy się tego bać, ani się wstydzić Jezusa, ale się do niego przyznawać i do tego, że jest się uczniem Pana Jezusa. Pan prowadzi za rękę i wskazuje kierunki codziennych wyborów. Nie należy się bać być Bożym człowiekiem, który nie poddaje się złu. Kiedy uchwycimy się Chrystusa, opowiemy się po jego stronie to on stanie po naszej stronie.

Po procesji, przed błogosławieństwem ks. proboszcz podziękował wszystkim za udział w uroczystościach parafialnych, a ks. Biskup na zakończenie podziękował za dotychczasowy trud i zaangażowanie osobom świeckim i duchownym w życie wspólnoty parafialnej i udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Po południu ks. Biskup spotkał się w Kościele ze Wspólnotami duszpasterskimi naszej Parafii.  Do zebranych zwrócił się, aby starać się być żywym Kościołem, w którym każdy ma swoje miejsce. Wszyscy, którzy angażują się w życie kościoła, coś Panu Bogu darują, a On potrafi to oddać nam swoimi darami.

Następne spotkanie miało miejsce w kościółku pw. Znalezienia Św. Krzyża, gdzie o godzinie 15.00 została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. W krótkiej homilii powiedział m.in.: Pan z krzyża pokazuje jak nas bardzo umiłował, bo nie ma większej miłości od tej jak ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Krzyż pozostaje zawsze znakiem miłości Boga do człowieka i gotowości dania siebie. Pod krzyżem uczymy się też jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem oraz dawania siebie innym. Trwanie w tej jedności i umiejętność przebaczania stanowi „barometr miłości”. Pod krzyżem Chrystus dał nam też swoją matkę, dlatego nigdy nie odchodzimy spod krzyża sami. Musimy się również nauczyć patrzeć na świat z poziomu krzyża, inaczej wtenczas ocenimy rzeczywistość. Wtedy, jak sami oceniamy rzeczywistość widzimy, że cierpienie nas oczyszcza, zmienia sposób wartościowania i czujemy, że Pan nas pociąga za sobą, zmienia sposób wartościowania i sprawia że stajemy się jego uczniami.

Na zakończenie ks. Biskup zachęcał wszystkich do jak najczęstszego odwiedzania tego miejsca i podziękował za jego utrzymanie.

Ostatnim punktem wizytacji było nawiedzenie Cmentarza i poświęcenie nowej Kaplicy cmentarnej.

W ciągu dnia ks. biskup odwiedził również nasze siostry zakonne oraz ks. prałata Kazimierza Pańczyszyna.

Dziękując ks. Biskupowi za przeprowadzoną wizytację, wspólną modlitwę i przeżyte spotkania polecamy naszą parafię, jej sprawy duchowe i prowadzone prace, Opatrzności Bożej, prosząc o potrzebne wsparcie i łaski Boże.

Galeria